Zasiłek dla bezrobotnych a ulga prorodzinna

Piotr Szulczewski 11.02.2016 10:00 (aktualizacja: )

Wypłacane przez urzędy pracy zasiłki dla bezrobotnych podlegają opodatkowaniu, a urząd, jako płatnik, pobiera z tego tytułu zaliczkę na podatek. W efekcie bezrobotnyposiada możliwość rozliczenia w rocznym zeznaniu podatkowym ulgi na dzieci, a także innych ulg podatkowych. Problem pojawia się przy korzystaniu z możliwości zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej.

Zasiłek dla bezrobotnych a ulga prorodzinna

Źródło: YAY foto

Zaliczka na podatek pobierana przez urząd pracy pozwala na korzystanie z odliczeń podatkowych w tym z ulgi na dziecko. Wysokość zasiłku jest jednak na tyle niska, że ulgi podatkowe nie zostaną przez podatnika wykorzystane – a płatnik pobiera niską na tyle niską zaliczkę na poczet podatku, że nie można mówić o korzystaniu w pełni z odliczeń podatkowych w tym z ulgi na dzieci.

Zaliczkę od przychodów wypłacanych przez organy zatrudnienia – pobieraną od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy, pobiera się, stosując najniższą stawkę podatkową określoną w skali (18%), pomniejszoną o kwotę 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (46,33 zł).

Przykład
Bezrobotny w okresie styczeń – marzec 2015 r. otrzymywał 717,30 zł zasiłku netto, pobierana była zaliczka na podatek 39 zł. Następnie za okres kwiecień – czerwiec zasiłek wyniósł 572,87 i pobierana była zaliczka 21 zł miesięcznie. Łącznie zaliczka na podatek wyniosła w 2015 r. 180 zł.

Wartość zaliczki na podatek determinuje wartość odliczenia z tytułu ulg podatkowych. Zakładając, że podatnik korzysta wyłącznie z ulgi na dziecko, odliczyć będzie mógł wyłącznie 180 zł.

Kłopot ze zwrotem niewykorzystanej ulgi prorodzinnej

Zwrot niewykorzystanej ulgi na dzieci lub niewykorzystanej części ulgi jest limitowany sumą zapłaconych i odliczanych przez podatnika (pobranych przez płatnika) składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W przypadku zasiłku, składki na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych finansują w całości urzędy pracy, ze środków Funduszu Pracy. Oznacza to, że podatnik nie ponosi ich kosztu z kwoty brutto zasiłku, a w efekcie składki te nie wpływają w żadnym wypadku na prawo do zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci.

 

Natomiast składkę na ubezpieczenie zdrowotne płatnik pobiera z kwoty brutto zasiłku. W efekcie wyłącznie do tej wartości podatnik może występować o zwrot niewykorzystanej ulgi na dzieci.

Przykład
Ten sam podatnik, który w poprzednim przykładzie występował o ulgę na dziecko, obecnie składa w zeznaniu podatkowym wniosek o zwrot niewykorzystanej ulgi. W jego przypadku składka na ubezpieczenie zdrowotna – odliczana od podatku wynosiła przez 3 miesiące – po 74,80 zł, a przez kolejne 3 miesiące – po 58,73 zł. Zwrot ulgi niewykorzystanej przysługuje wyłącznie do wartości sumy tych kwot, czyli 400,59 zł.

W efekcie podatnik korzystający przez 6 miesięcy z zasiłku dla bezrobotnych skorzysta z kwoty 180 zł ulgi na dziecko oraz 400, 59 zł – zwrotu ulgi niewykorzystanej. Kwota ta nie pokryje nawet połowy wartości ulgi przysługującej na pierwsze z dzieci. Za każde kolejne dziecko – mimo teoretycznego prawa do ulgi – podatnik nie odliczy ani nie dostanie ani złotówki.

Piotr Szulczewski, PIT.pl