Zasady wystawiania faktur do paragonów jednak od 1 stycznia 2020 r.

Faktura do paragonu będzie wystawiana tylko w przypadku, gdy na tym paragonie będzie znajdować się numer identyfikujący nabywcę NIP. Od 1 stycznia 2020 r. zmienią się zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych. Nie od 1 września 2019 roku, jak to było wcześniej zapisane w treści nowelizacji.

Oznacza to, że w przypadku sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej, sprzedawca wystawi fakturę nabywcy, który posługuje się numerem identyfikującym, tylko w przypadku, gdy ten numer będzie znajdować się na paragonie dokumentującym sprzedaż.

» Jaka kara za wystawienie faktury do paragonu oraz za posługiwanie się taką fakturą?

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami VAT, paragon do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną, równoważną ze zwykłą fakturą. W przypadku takich paragonów (z NIP nabywcy), aby potwierdzić zakup, nabywca nie musi dodatkowo występować o zwykłą fakturę.

MF zapewnia, że nowe zasady wystawiania faktur do paragonów zostaną szczegółowo omówione w późniejszym terminie.

» Sprzedawcy z kasami fiskalnymi bez możliwości wpisania numeru NIP

Na podstawie art. 28 pkt 5 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520), ustawa ta wchodzi w życie 1 września 2019 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 21 i 24, które wchodzą w życie 1 stycznia 2020 r.

Źródło: MF

 

FakturaKasy fiskalneZmiany w VAT