Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zamiast zaliczki w 2019 r. bony wielokrotnego przeznaczenia. VAT będzie opóźniony

Piotr Szulczewski

Jeżeli podatnik posiada wyłącznie towary lub usługi opodatkowane jedną stawką podatku i chciałby korzystać z opóźnienia w zapłacie VAT, to powinien wprowadzić w swojej ofercie dodatkowe towary lub usługi, opodatkowane inną stawką. Wówczas wydawane w 2019 r. bony, które można zamienić na towar lub usługę – opodatkowane VAT zostaną dopiero w chwili ich wykorzystania. I to mimo pobrania zapłaty w wartości bonu.

Bony będą dzielone na dwie grupy. Podstawowymi bonami są bony jednego przeznaczenia (ang. specific-purpose voucher, SPV) w przypadku, których miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, na które bon będzie wymieniany oraz kwota należnego podatku z tytułu tych towarów lub usług są znane w momencie emisji bonu. Bony jednego przeznaczenia będą opodatkowane już w momencie ich wydania, jak i przy każdym ich transferze.

Skoro bon wyda polski przedsiębiorca posiadający towary wydawane wyłącznie w Polsce i wszystkie opodatkowane stawką 23%, to wydanie bonu należy od razu opodatkować – kwota na bonie będzie kwotą brutto, jaką się pobiera, co w efekcie zmusza to wykazania VAT metodą „w stu” (czyli jest w tej wartości bonu już wliczony VAT).  

Aby ustrzec się przed VAT oraz jednocześnie ograniczyć go – wystarczającym będzie wprowadzenie dodatkowych towarów lub usług opodatkowanych inną stawką. Wydawane wówczas bony należeć będą do drugiej grupy - bonów różnego przeznaczenia (ang. multi-purpose voucher, MPV), czyli takich, w których przypadku stawka lub miejsce opodatkowania dostawy nie jest znana w chwili ich emisji.

W przypadku takich bonów ich opodatkowanie nastąpi dopiero w momencie faktycznego przekazania towarów lub faktycznego świadczenia usług wydawanych (wykonywanych) w zamian za bon.

Bon zamiast zaliczki?

Podatnicy mają możliwość kupić bon do wykorzystania w późniejszym okresie. Jeśli zapłaciliby zaliczkę na poczet świadczenia – jest ona opodatkowana Vat u sprzedawcy. Jeśli tylko zdecyduje on by wydać bon o określonej wartości do zamiany na towar lub usługę na przyszłość – to może VAT nie płacić aż do faktycznej realizacji usługi lub wydania towaru.

Przykład

Firma usługowo – budowlana posiada w swojej ofercie usługi budowlane (8% VAT) oraz towary do wykorzystania w produkcji budowlanej opodatkowane 23 lub 8% VAT. W związku z posiadaną ofertą wydają bon o wartości 10.000 zł. do zamiany na towary lub usługi. Klient nabywa bon i płaci za niego. Jednocześnie decyduje się na zakup usługi budowlanej remontu mieszkania. Mieszkanie remontowane będzie przez 3 miesiące a obowiązek zapłaty za usługę strony ustaliły na datę zakończenia usługi. Obowiązek podatkowy z tytułu usługi budowlanej wykonywanej na rzecz osoby fizycznej (konsumenta powstaje na zasadach ogólnych – w chwili wykonania usługi (art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. A VAT). W chwili zapłaty konsument przekazuje zakupiony bon. VAT płacony jest dopiero w okresie realizacji usługi.  

VAT