Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Wyższy odpis na ZFŚS od 1 sierpnia 2019 roku

Katarzyna Sudaj

Senat przyjął bez poprawek ustawę, która ma na celu „odmrożenie” od 1 sierpnia 2019 r. funduszu świadczeń socjalnych w stosunku do wielkości zaplanowanej na rok 2019. Proponowane rozwiązania umożliwią zatem przeznaczenie przez pracodawców wyższych środków na działalność socjalną, organizowaną dla pracowników.

Senatorowie głosowali w czwartek 26 września br. nad ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Przyznawanie usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu świadczeń socjalnych uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do ich otrzymania. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w układach zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumieniach zbiorowych, regulaminach i statutach określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

Od 1 sierpnia 2019 roku nowa podstawa naliczania ZFŚS

W 2019 r. (do 31 lipca br.) podstawą do obliczenia wysokości odpisów na ZFŚS jest kwota 3.278,14 zł. Wysokość odpisu na ZFŚS w 2019 r. nadal ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 r. ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Odpis na ZFŚS (obligatoryjny) - do 31 lipca 2019
1229,30 złNa jednego pracownika zatrudnionego w warunkach normalnych (odpis podstawowy 37,50%)
1639,07 złNa jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach (odpis 50,00%)
163,91 złNa jednego młodocianego pracownikaI rok nauki (odpis 5%)
196,69 złII rok nauki (odpis 6%)
229,47 złIII rok nauki (odpis 7%)
Odpis na ZFŚS (fakultatywny)
204,88 złNa każdą osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym
(zwiększenie odpisu o 6,25%)
204,88 złNa każdego byłego pracownika zakładu pracy będącego emerytem lub rencistą
(zwiększenie odpisu o 6,25%)
245,06 złNa każdego pracownika, z przeznaczeniem na zakładowy żłobek lub klub dziecięcy
(zwiększenie odpisu o 7,75%)

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

Nowelizacja przepisów ma zwiększyć tę podstawę. Zgodnie z nią od 1 sierpnia 2019 r., podstawą naliczania funduszu będzie wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. w wysokości 3.389,9 zł. Oznacza to wzrost o 3,4 proc.

W 2019 r. odpis podstawowy na fundusz na jednego pracownika będzie wynosił:

  • 1229,30 zł – od 1 stycznia do 31 lipca 2019 r.,
  • 1271,20 zł – od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r.
Odpis na ZFŚS (obligatoryjny) - od 1 sierpnia 2019
1271,21 złNa jednego pracownika zatrudnionego w warunkach normalnych (odpis podstawowy 37,50%)
1694,95 złNa jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach (odpis 50,00%)
169,50 złNa jednego młodocianego pracownikaI rok nauki (odpis 5%)
203,39 złII rok nauki (odpis 6%)
237,29 złIII rok nauki (odpis 7%)
Odpis na ZFŚS (fakultatywny)
211,87 złNa każdą osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym
(zwiększenie odpisu o 6,25%)
211,87 złNa każdego byłego pracownika zakładu pracy będącego emerytem lub rencistą
(zwiększenie odpisu o 6,25%)
262,72 złNa każdego pracownika, z przeznaczeniem na zakładowy żłobek lub klub dziecięcy
(zwiększenie odpisu o 7,75%)

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

Fundusz tworzony jest obowiązkowo w zakładach pracy zatrudniających powyżej 50 pracowników. W mniejszych firmach może być utworzony dobrowolnie.

ZFŚS