Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Wyższy limit zwolnienia z podatku świadczeń z ZFŚS w 2018 roku

Iwona Maczalska

Do końca 2017 roku świadczenia wypłacane z ZFŚS pozostawały zwolnione z podatku wyłącznie do kwoty 380 zł rocznie. W 2018 roku limit ten uległ znaczącemu podwyższeniu.

Dofinansowanie do wypoczynku wypłacane pracownikowi w ramach środków ZFŚS jest świadczeniem pieniężnym stanowiący przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Oznacza to, że pracodawcy są obowiązani uznać takie dofinansowanie za przychód pracownika i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dotychczas kwota dofinansowania, która podlegała zwolnieniu z podatku PIT wynosiła zaledwie 380 zł rocznie. Od 2018 roku uległa ona jednak znaczącemu podwyższeniu.

 

<< Świadczenie urlopowe i dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS 2018 >>

 

Od 2018 roku wyższy limit zwolnienia z PIT świadczeń ZFŚS

Od 1 stycznia 2018 roku za sprawą ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2017 poz. 2175) zmianie uległo brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy – regulującego roczny limit zwolnienia z podatku świadczeń wypłacanych ze środków ZFŚS.

W myśl nowych przepisów od 1 styczni 2018 roku limit ten uległ zwiększeniu – z kwoty 380 zł do kwoty 1000 zł w skali roku. Oznacza to, że samo prawo do zwolnienia z podatku nie uległo zmianie. Zmieniła się wyłącznie roczna wysokość limitu podlegająca zwolnieniu. Wzrosła również kwota zwolniona w przypadku dopłaty do wypoczynku zorganizowanego dzieci i młodzieży. Do końca 2017 roku było to 760 zł, a obecnie jest 2000 zł. W efekcie przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się utworzyć w swoim zakładzie pracy ZFŚS mają szansę przekazać wyższe kwoty swoim pracownikom bez odprowadzania za nich podatku.

 

<< ZFŚS - odpisy obligatoryjne i fakultatywne 2018 >>

 

ZUS od wypłat z ZFŚS bez zmian

Bez zmian pozostał natomiast przepis zwalniający z ZUS świadczenia wypłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Przypomnijmy, że świadczenia finansowane z ZFŚS, czy to rzeczowe, czy finansowe nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Zatem bez względu na to, jakie świadczenie socjalne przekazujemy pracownikowi jest ono zwolnione ze składek ZUS.