Wyższe zasiłki od 1 listopada. Wysokość świadczeń rodzinnych 2018/2019

Piotr Szulczewski

Zasiłek rodzinny i pozostałe świadczenia rodzinne ulegają od 1 listopada podwyższeniu. Zmieniają się również kryteria dochodowe, pozwalające na wystąpienie o świadczenia rodzinne od państwa. 

Z dniem 1 listopada 2018 r. dochód, uprawniający do zasiłku rodzinnego wynosi:

 • kryterium dochodowe ogólne – 674 zł,
 • kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł,
 • kryterium dla specjalnego zasiłku opiekuńczego – 764 zł.
 • kryterium uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, pozostaje na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. ma wynosić 1 922 zł.

Kwoty świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2018 r. wynoszą:

 • zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł, 1 listopada 2019 r. zasiłek pielęgnacyjny zostanie ponownie podwyższony - 215,84 zł,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł
 • zasiłek dla opiekuna - 620 zł
 • zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5. roku życia – 95 zł,
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia – 124 zł,
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 135 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
  • do 5. roku życia – 90 zł,
  • powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 110 zł,
  • do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł,
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
  • na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 113 zł,
  • na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 69 zł,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł,
 • świadczenie rodzicielskie – 1 000 zł.

ZUSMacierzyństwo