Wszystko co chcecie wiedzieć o dochodzeniu należności przez ZUS

11.07.2019 09:38 (aktualizacja: )

Aż o ponad 30% wzrosły kwoty należności publicznoprawnych odzyskanych przez ZUS. W 2018 r. wyegzekwowane kwoty osiągnęły łącznie 1 336 mln zł. Pozytywna tendencja utrzymuje się już od trzech lat. Skuteczność dochodzenia należności to bardzo ważny element, który zapewnia płynność finansowania świadczeń wypłacanych przez ZUS.

 

Zaobserwowaliśmy wzrost wpływów w ramach przymusowego odzyskiwania należności. Kwoty rosły od 932 mln zł w 2016 r., poprzez 1025 mln zł w 2017 r. aż do 1336 mln zł w roku ubiegłym.

Jednocześnie poprawił się społeczny odbiór ZUS. Jesteśmy postrzegani jako życzliwa i innowacyjna instytucja zaufania publicznego. Według danych CBOS, liczba obywateli pozytywnie oceniających naszą działalność wzrosła prawie dwukrotnie w ciągu ostatnich sześciu lat.

Bardzo dobre wyniki w egzekwowaniu składek są wynikiem:

naszej uważnej obserwacji zmieniającego się otoczenia gospodarczego i prawnego oraz szybkiej reakcji na zmiany,
podejmowanych przez nas inicjatyw na rzecz polepszenia polskiego prawa i wewnętrznych procedur ZUS,
odpowiedniego przygotowania narzędzi i podnoszenia kompetencji naszych pracowników,
dzielenia się informacją i dobrymi praktykami z naszym otoczeniem.
Działania prowadzimy w sposób przejrzysty i zgodny z najlepszymi standardami. Naszą aktywność kontroluje Najwyższa Izba Kontroli. Izba m.in. w raportach za ubiegłe dwa lata pozytywnie oceniła nasze działania w obszarze odzyskiwania należności i uznała je za prawidłowe.

Stosujemy środki dostosowane do sytuacji klientów. W pierwszej kolejności informujemy i upominamy. Później proponujemy możliwość uzyskania ulgi w spłacie. Może to być m.in. układ ratalny lub odroczenie terminu płatności bieżących składek. Ulgi mają na celu ograniczenie niedogodności dla klientów. Jeśli klient nie chce skorzystać z ulgi, należności dochodzimy w drodze egzekucji. .

Odzyskiwanie należności jest jednym z naszych ustawowych obowiązków. Jest to bardzo ważne dla bezpieczeństwa finansowego ubezpieczeń społecznych.

Chcesz wiedzieć w jaki sposób ZUS dochodzi swoich należności i czy jest on skuteczny? Czytaj więcej w raporcie Dochodzenie należności publicznoprawnych w ZUS.

 

Źródło: www.zus.pl

ZUS