Wniosek o zwrot VAT. Ostateczny termin mija 30 września

Iwona Maczalska 06.09.2017 09:00 (aktualizacja: )

Wniosek o zwrot VAT. Ostateczny termin mija 30 września

Podatnicy, którzy w 2016 roku dokonali zakupu towarów w krajach UE i zapłacili od nich podatek VAT, mogą składać wnioski o zwrot zapłaconego VAT-u. Ostateczny termin mija 30 września.

Podróżni, którzy dokonali zakupów w krajach Unii Europejskiej mają możliwość uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług. Odbywa się to w ramach tzw. TAX FREE. Działanie to ma na celu uniknięcie podwójnego opodatkowania.

<< TAX FREE: Zmiany od 1 sierpnia 2017 roku >>

Jakie towary podlegają pod usługę TAX FREE?

Zwrot podatku VAT w ramach TAX FREE dotyczy wyłącznie towarów zakupionych w placówkach handlowych oznaczonych poniższym znakiem:

Wniosek o zwrot VAT z TAX FREE do 30 września

Warto pamiętać, że dokument TAX FREE dający podstawę do ubiegania się o zwrot VAT musi być wystawiony w dniu dokonania zakupu towaru. Dokument ten powinien być dodatkowo zaopatrzony w paragon fiskalny.

Minimalna wartość towarów a zwrot VAT w ramach TAX FREE

Nie bez znaczenia pozostaje kwota, za którą podróżny zakupił towar. W myśl nowelizowanych przepisów od 1 sierpnia 2017 roku minimalna łączna wartość zakupów wraz z podatkiem od towarów i usług, wynikająca z dokumentu wystawianego przez sprzedawcę, uprawniająca podróżnego do żądania zwrotu podatku VAT zapłaconego przy nabyciu przez niego towarów wynosi 200 zł. Wynika to z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz.U. 2017 poz. 1248).

Iwona Maczalska, VAT.pl