Pobierz e-pity 2019

Wakacyjna praca za granicą a podatek w Polsce

Piotr Szulczewski 24.06.2014 10:00 (aktualizacja: )

24.06 Wakacyjna praca za granicą a podatek w Polsce

Piotr SzulczewskiWakacje to nie tylko czas odpoczynku, ale również wzmożonych prac sezonowych. Studenci i uczniowie, zachęceni wyższymi zarobkami za granicą, często decydują się na wyjazd na kilka miesięcy w ramach programów Work and Travel i podobnych. Inni poszukują pracy samodzielnie i bez pośredników zawierają umowy o pracę. Niezależnie jednak od przyjętej metody, uzyskane wynagrodzenie będzie w Polsce wpływało na kwestie rozliczeń podatkowych.

Podstawową zasadą, którą warto poznać już przed wyjazdem jest model rozliczenia zarobków z zagranicy. Co do zasady zarobki zagraniczne mogą wpływać na wartość podatku lub na obowiązek zapłaty go w Polsce.
 

Jak zatrudnić młodocianego do pracy sezonowej?


1. Zbieraj dowody wypłaty wynagrodzenia

Podstawowym działaniem jakie warto jest podjąć już za granicą w czasie wyjazdu, jest zbieranie dowodów wypłat zarobków. Potwierdzają one nie tylko wysokość wynagrodzenia za granicą, ale również datę wypłaty, która będzie miała znaczenie przy przeliczaniu kwot wynagrodzeń na złote czy też składek na ubezpieczenia opłacane za granicą.

 

2. Po powrocie sprawdź zasadę rozliczeń.

Kontrola polega na sprawdzeniu, czy do zarobków zagranicznych stosuje się zasadę wyłączenia z progresją, czy proporcjonalnego odliczenia. Popularniejszą jest obecnie zasada wyłączenia (np. Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Grecja, Bułgaria). Zasadę proporcjonalnego odliczenia stosuje się m.in. do wynagrodzeń z USA czy Belgii.

Opodatkowanie sezonowych prac za mniej niż 200 zł dziennie


3. Przy wyłączeniu z progresją - sprawdź czy zarabiasz dodatkowo w Polsce

Zarobki zagraniczne musisz wykazać w rocznej deklaracji jedynie w przypadku, jeżeli dodatkowo zarabiałeś w Polsce. Jeżeli zatem przez pozostałą część roku w kraju nie uzyskiwało się innego wynagrodzenia opodatkowanego, a zarobki pochodzą z kraju dla którego stosujemy zasadę wyłączenia z progresją, nie trzeba składać na koniec roku deklaracji PIT. W przeciwnym wypadku natomiast – deklarację trzeba złożyć, a wynagrodzenia zagraniczne - rozliczyć.

 

4. Przelicz zarobki zagraniczne na złotówki

Przeliczenia dokonujesz po średnim kursie NBP obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień uzyskania przychodów (otrzymania ich lub postawienia do dyspozycji). Stąd istotnym będzie posiadanie dowodów wypłaty wynagrodzeń – pozwolą one zastosować prawidłowy kurs NBP dla wypłacanych kwot. Ważne, by dla każdej wypłaty kurs zastosować niezależnie – czyli tyle ile było wypłat wynagrodzeń – tyle powinno być przeprowadzonych przeliczeń na złotówki.

 

5. Zaraz po powrocie zadbaj o wpłatę należnych zaliczek na podatek dochodowy

Zaliczki na podatek PIT wpłacić należy do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił powrót z wakacji (Jeżeli termin płatności tej kwoty przypada po zakończeniu roku –np. powrót następuje w grudniu, to wówczas należny podatek jest płatny w terminie złożenia zeznania). Zaliczki opłaca się bez konieczności złożenia deklaracji podatkowej. Należy zatem obliczyć, ile zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi należałoby zapłacić podatku – i dokonać przelewu na rzecz organu podatkowego. Ostateczne rozliczenie zarobków następuje natomiast w rocznej deklaracji podatkowej składanej do końca kwietnia roku następującego po roku powrotu do kraju.

Wakacyjne biznesy a kasa fiskalna


6. Jak najszybciej złóż wniosek o zwrot nadpłaconego za granicą podatku

Zwrot podatku z zagranicy (uzyskany po powrocie, po złożeniu druku podatkowego do zagranicznego organu skarbowego) traktowany jest jako przychód w polskich rozliczeniach podatkowych. Oznacza to, że im szybciej otrzymasz zwrot, tym szybciej będziesz mógł ostatecznie zakończyć rozliczenia również z polskim fiskusem z tego tytułu.

 

7. Z końcem roku zastosuj prawidłową deklarację PIT

Złóż PIT, zgodnie z którym sam dbasz o zaliczki – czyli PIT-36 i załącznik PIT/ZG. Deklaracji nie należy składać, gdy w Polsce nie uzyskiwano dodatkowych przychodów, a zastosowanie znajduje zwolnienie z progresją.

 

8. Po uzyskaniu zwrotu nadpłaconego za granicą podatku – potraktuj go jako przychód

Jeśli wystąpisz samodzielnie lub z pomocą biura świadczącego usługi „tax-back” o zwrot nadpłaconego za granicą podatku, po jego uzyskaniu – czy to w roku powrotu, czy w latach późniejszych – musisz wykazać go jako przychód podatkowy. Wykazujesz go w deklaracji składanej za rok, w którym go otrzymałeś. Oczywiście, jeżeli stosuje się do Ciebie zwolnienie z progresją, wykazanie tej kwoty nie będzie konieczne.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl