W wyniku kontroli ZUS wstrzymano wypłatę 19,2 mln zł zasiłków chorobowych

Katarzyna Sudaj

ZUS chwali się coraz wyższą skutecznością wykrywania nieprawidłowości w zakresie wystawiania i korzystania ze zwolnień lekarskich. Jej efektem jest rekordowo wysoka kwota wstrzymanych świadczeń chorobowych. Tylko w pierwszym półroczu 2019 r. ZUS zakwestionował świadczenia chorobowe na kwotę 19,2 mln zł. To prawie dwa razy więcej niż w 2017 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma nie tylko uprawnienie, ale przede wszystkim obowiązek kontrolowania:

  • zarówno prawidłowości orzekania niezdolności do pracy, jak i
  • prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich.

Wszyscy znamy opowieści o zwolnieniach lekarskich branych na potrzeby samodzielnego wykonania drobnego remontu w domu (np. malowanie ścian) czy też beztroskiego wypoczynku, gdy pracodawca nie chce udzielić urlopu wypoczynkowego. Jak tłumaczy sam ZUS - lekarze orzecznicy weryfikują, czy osoba na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora i niezbędna jest kontynuacja zwolnienia, czy też należy zwolnienie skrócić. Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego polega natomiast na sprawdzeniu czy osoba korzystająca ze zwolnienia, a tym samym świadczenia chorobowego, nie świadczy pracy lub nie wykonuje innych czynności, które są niezgodne z zaleceniami lekarza i mogą utrudnić powrót do zdrowia. Jeżeli osoba korzysta ze zwolnienia niezgodnie z jego przeznaczeniem Zakład wstrzymuje wypłatę świadczenia, a jeżeli zostało już wypłacone, nakazuje jego zwrot.

W pierwszym półroczu tego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 324 tys. kontroli osób na zwolnieniach lekarskich. W ich następstwie wstrzymana została wypłata 21,1 tys. zasiłków chorobowych na kwotę blisko 19,2 mln zł. Tym samym ZUS zdecydowanie podniósł efektywność swoich kontroli w zakresie wykrywania nieprawidłowości. W ubiegłym roku bowiem decyzji wstrzymujących wypłatę świadczeń było niecałe 15 tys., a przed dwoma laty nieco ponad 10,5 tys. Kwota wstrzymanych świadczeń sięgnęła natomiast odpowiednio 12,6 mln zł w 2018 r. i 6,9 mln zł w 2017 r.

Niezwykle pomocne w bieżącej prewencji w zakresie świadczeń chorobowych są, wprowadzone powszechnie w całym kraju w grudniu 2018 r., elektroniczne zwolnienia lekarskie. Pozwalają one Zakładowi na bieżąco weryfikować wpływające zaświadczenia oraz reagować na występujące nieprawidłowości.

Obok kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich i prawidłowości orzekania o niezdolności do pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma również obowiązek ograniczyć wysokość świadczeń chorobowych do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia w kraju, w przypadku ustania tytułu ubezpieczenia osoby przebywającej na zwolnieniu. Z tego tytułu wysokość ograniczonych wypłat sięgnęła w pierwszym półroczu 2019 r. blisko 84,9 mln zł.

Łącznie, kwota obniżonych i cofniętych świadczeń chorobowych, od stycznia do końca czerwca tego roku, wyniosła 104,2 mln zł.

Choroba, wypadekZUS