W Sejmie przyjęto zmiany w podatkach na 2018 rok

Katarzyna Sudaj 30.10.2017 09:00 (aktualizacja: )

Posłowie przyjęli projekt nowelizacji ustawy o PIT, CIT i zryczałtowanym podatku dochodowym oraz zmiany w Ordynacji podatkowej i podatkach lokalnych. Przepisy o 8 tys. zł kwoty wolnej od podatku, dwukrotnie wyższych kosztach autorskich i ograniczeniach w opodatkowaniu najmu ryczałtowo trafią do Senatu. To nie wszystkie zmiany.

W Sejmie przyjęto zmiany w podatkach na 2018 rok
Sejm: zmiany w podatkach 2018 / YAY foto

W piątek 27 października br. zakończyło się trzydniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie przegłosowali kilkanaście projektów ustaw, w tym nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (pierwotny druk nr 1878). Coraz bliżej uchwalenia jest więc wyższa 8 tys. kwota wolna od podatku dla najbiedniejszych, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. Również twórcy mają powody do zadowolenia. Podwojenie dotychczasowego limitu 50-proc. kosztów uzyskania przychodów dla artystów ma zacząć obowiązywać już za dwa miesiące. Jednak w podkomisji sejmowej ustalono listę zawodów uprawnionych, które nie obejmują wszystkich.

Stawka 8,5 proc. ryczałtu tylko dla najmu do 100 tys. zł rocznie

Przyjęty projekt nowelizacji ma zmienić zasady opodatkowania najmu prywatnego. Zaproponowano ograniczenie stosowania stawki ryczałtu 8,5 proc. do przychodów z najmu nieprzekraczających rocznie 100 tys. zł. Do przychodów powyżej 100 tys. zł zakłada się wprowadzenie nowej stawki ryczałtu 12,5 proc. od nadwyżki. Ustawodawca chce ograniczyć stosowanie preferencyjnej stawki opodatkowania tylko do podatników, dla których przychody są dodatkowym, a nie głównym źródłem dochodów. Limit ten będzie dotyczył łącznie małżonków.

Zmiany korzystne dla małych i średnich firm

Należy tu wymienić podwyższenie z 3 500 do 10 000 zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów. Obecnie obowiązujący limit nie był aktualizowany od kilkunastu lat. Jego zmiana ma zachęcić podatników do zwiększania wydatków inwestycyjnych.

Nowelizacje przewidują także zniesienie obowiązku zgłaszania zawiadomień o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz wpłacania zaliczki na podatek dochodowy w wysokości nieprzekraczającej 1000 zł. Ma to zmniejszyć obciążenia finansowe i administracyjne przedsiębiorców.

Uszczelnić system CIT

Przegłosowany projekt zmian w CIT zawiera przepisy dotyczące tzw. ukrytej dywidendy i ma przeciwdziałać transferowaniu zysków za granicę. Natomiast w przypadku podatkowych grup kapitałowych zakłada się odstąpienie od możliwości uznawania darowizn za koszty uzyskania przychodów. W ten sposób ma zostać uszczelniony system podatku dochodowego od osób prawnych. Rząd chce, aby nastąpiło powiązanie wysokości płaconego podatku przez duże przedsiębiorstwa z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. Zostanie zlikwidowana ulga rolna w CIT, czyli obecne nieopodatkowywanie dochodów z działalności gospodarczej, w części przeznaczonej na działalność rolniczą. Prowadziło to tylko do zaniżania opodatkowania.

Posłowie przyjęli także nowelizację ustawy o Ordynacji podatkowej, która pozwoli przedsiębiorcom sprawdzać, czy ich kontrahenci uczciwie i terminowo składają deklaracje i płacą podatki. Dane takie udostępni Krajowa Administracja Skarbowa. A przegłosowany projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nałoży na organy podatkowe gmin nowy obowiązek corocznego sporządzenia sprawozdania podatkowego na temat podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Katarzyna Sudaj, PIT.pl