W najbliższych dniach zmienią się najważniejsze wskaźniki podatkowe

Iwona Maczalska 15.09.2014 10:00 (aktualizacja: )

Na przełomie września i października spodziewać się możemy kolejnych zmian wskaźników podatkowych i gospodarczych. Zmiana dotyczyć będzie m.in. limitów ryczałtu ewidencjonowanego, a także statusu małego podatnika dla celów PIT i VAT.

Przełom września i października jest kluczowym okresem, w którym zmianie ulegają kolejne wskaźniki podatkowe i gospodarcze ustalane na podstawie wysokości kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski z 30 września a także 1 października.

Wskaźniki podatkowe

Źródło: Thinkstock

Zmianie ulegnie:

Przypominamy, że od 1 września obowiązują również nowe wskaźniki ZUS.

Uproszczona rachunkowość dla mikrojednostek od stycznia 2015 roku

Dzięki ustawie o zmianie ustawy o rachunkowości, podpisanej przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego 5 sierpnia 2014 roku jednostki mikro zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych będą mogły sporządzać je w formie uproszczonej. Nowe zasady stosowania uproszczeń nie dotyczą prowadzenia ksiąg rachunkowych w trakcie roku, lecz wyłącznie zamknięć roku i sporządzania sprawozdań finansowych.

W myśl zmian przedstawiamy w formie tabelarycznej limity przychodów netto uprawniające do stosowania uproszczonej rachunkowości. Limity te będą podlegały zmianie i nowym przeliczeniom według kursu średniego NBP euro na 30 września 2014 r.

<< więcej o uproszczonej rachunkowości dla jednostek mikro

Iwona Maczalska
PIT.pl