Pobierz e-pity 2019

W marcu 2015 roku podatek od nieruchomości zapłacimy w świetle starych przepisów

Iwona Maczalska 03.03.2015 10:00 (aktualizacja: )

Do dnia 15 marca właściciele nieruchomości oraz gruntów mają czas na dokonanie zapłaty pierwszej raty podatku od nieruchomości za 2015 rok. Choć w 2015 roku miały mieć miejsce duże zmiany w zasadach dokonywania płatności podatku od nieruchomości, to żadne z nich nie weszły w życie. Minister Finansów w 2014 roku zapowiadał duże zmiany w zakresie podatku od nieruchomości. Zmiany te nie weszły wycie. Nie mają wiec zastosowania w bieżącym 2015 roku.

Stawki podatku od nieruchomości w 2015 roku

Przypomnijmy, że w myśl zapowiedzi MF od stycznia 2015 roku możliwości zapłaty podatku od nieruchomości w ratach mieli zostać pozbawieni podatnicy, u których podatek ustalony w drodze decyzji gminy nie będzie przekraczał 100 zł. Z kolei podatnicy, u których kwota podatku należnego nie przekroczyłaby kosztów doręczenia przesyłki poleconej (6,10 zł), mieli zostać całkowicie zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku. Zmiany te zostały jednak odrzucone i nie mają zastosowania w 2015 roku.

Podatek od nieruchomości w 2015 roku
Źródło: Thinkstock


Podatek od nieruchomości płatny w ratach

Podatek od nieruchomości można opłacać jednorazowo w pełnej wysokości lub rozłożyć go na raty. Możliwość ratalnej spłaty podatku reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2010 nr 95 poz. 613). W myśl art. 6 ust. 7 podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach:

  • do 15 marca,
  • do 15 maja,
  • do 15 września
  • do 15 listopada roku podatkowego.

Z kolei osoby prawne zobowiązane są samodzielnie wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.


Brak decyzji gminy a podatek od nieruchomości

Jeżeli podatnik nie otrzyma decyzji o wysokości podatku na 2015 rok nie musi samodzielnie go wpłacać – nawet w przypadku, gdy od 2014 roku nie zmienił się stan faktyczny. W takim przypadku należy nadal oczekiwać na decyzję, a w przypadku jej otrzymania uiścić podatek w terminie najpóźniej 14 dni od dnia jej otrzymania.

Iwona Maczalska,
PIT.pl