Podatki w praktyce

Podatek od nieruchomości

Obecnie standardowa stawka podatku od nieruchomości wynosi 19% podstawy opodatkowania. Stawka obowiązuje dla nieruchomości nabytych lub wybudowanych od 1 stycznia 2007 r.

W 2011 r. można jeszcze zapłacić podatek według stawki 10% przychodu – ale jedynie w stosunku do nieruchomości nabytych lub wybudowanych przed 2007 r.

Od 2012 r. przy prywatnym zbyciu nieruchomości obowiązywać będzie albo stawka 19% podstawy opodatkowania, albo zwolnienie z tytułu zbycia nieruchomości – z racji zbycia po okresie 5 lat od końca roku nabycia lub wybudowania.

 

Sprzedaż nieruchomości - opodatkowanie

 

Podatek od nieruchomości 19%

Sprzedaż nieruchomości nabytej lub wybudowanej od 1 stycznia 2007 r. opodatkować należy 19% podatkiem dochodowym. Podatek ten naliczany jest według jednej stawki 19%, nie łączy się z innymi źródłami przychodów i wykazywany jest w odrębnej deklaracji podatkowej.

 

 SMS Opis deklaracji
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości


więcej plików z kategorii Podatek od nieruchomości

Podstawa opodatkowania = cena sprzedaży – koszty odpłatnego zbycia

Podstawę opodatkowania stanowi kwota uzyskana ze zbycia nieruchomości po odjęciu od niej kosztów uzyskania. Odrębnie należy zatem ustalić podstawę opodatkowania, a odrębnie koszty uzyskania przychodów.

Podstawę opodatkowania stanowi cena, zatem kwota uzyskana ze zbycia nieruchomości po odjęciu od niej kosztów odpłatnego zbycia (są to koszty odrębne od wydatków na nabycie tej nieruchomości oraz nakładów na tę nieruchomość).
 

Przykład

Cena mieszkania wynosiła 300 tys. zł. Podatnik poniósł dodatkowo koszty związane ze zbyciem – pośrednictwo – 6 tys. zł, pomoc prawna – 500 zł, ogłoszenia internetowe – 100 zł. Podstawa opodatkowania wynosi 300.000 – 6.000 – 500 – 100 = 293.400 zł.

Uwaga !

Kosztami odpłatnego zbycia mogą być m.in. opłaty administracyjne, sądowe, notarialne, skarbowe, reklamowe czy związane z pośrednictwem.

Koszty nabycia nieruchomości

Koszty nabycia stanowią: udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

 

Zakup nieruchomości - opodatkowanie

 

Koszty te są corocznie podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Zatem koszty ustala się nie tyle w wartości faktycznie poniesionej, ale w wartości poniesionej zaktualizowanej o współczynnik inflacji.

 

Bezpłatny pdf Opis broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości

 

Jest to rozwiązanie korzystne dla podatnika, tym bardziej, że koszty te są podwyższane corocznie, a nie o sumę zmiany stopnia inflacji między rokiem nabycia a zbycia. Oznacza to, corocznie kwota kosztów zostaje podwyższona, a w roku następnym procentowe podwyższenie liczy się już od wyższej podstawy (zatem liczy się procent od podwyższonych wcześniej procentowo kosztów).

W przypadku nieruchomości nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. W przypadku nabycia nieodpłatnego wydatków nie podwyższa się o współczynnik inflacyjny.

Dokumentowanie kosztów w obu przypadkach (wydatków na nabycie oraz nakładów) następuje na podstawie faktur VAT oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Podatek płatny jest w terminie złożenia rocznej deklaracji podatkowej (do 30 kwietnia roku podatkowego następującego po danym roku).

 

Podatek od nieruchomości 10%

Opodatkowanie według niższego progu podatkowego nie oznacza, że końcowo podatek będzie niższy. W przypadku nieruchomości nabytych lub wybudowanych przed 1 stycznia 2007 r. podatek ustala się bowiem od przychodu, przychód podlega obniżeniu wyłącznie o koszty związane ze zbyciem, zatem nie rozlicza się kosztów nabycia. Podatek jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 01-07-2011
  • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Autor: Marta (14-12-2015 23:20:27)
Temat: PCC - zakup mieszkania - pytanie
Witam, chciałabym się zapytac o podatek jak dobrze rozumiem PCC. Chciałabym kupić mieszkanie za pewna kwotę a jest to mieszkanie mojej cioci(taty siostra). Czy w tym przypdaku...pokaż całą treść
Witam, chciałabym się zapytac o podatek jak dobrze rozumiem PCC. Chciałabym kupić mieszkanie za pewna kwotę a jest to mieszkanie mojej cioci(taty siostra). Czy w tym przypdaku płacę podatek pcc? te 2% ? Czy te 2% jest od wartości mieszkania czy od wartości jaka jest na umowie(kwota jaka zapłace)? Czy 2% od tego co jest umowie i w hipotece? Co się dzieje, gdy cena jest niższa od wartości rynkowej? Dziękuję. Pozdrawiam Marta Kzwiń
Autor: karol (07-04-2015 17:39:41)
Temat: obliczenie podatku
Sprzedałem mieszkanie za 184000 zł, na pośrednictwo wydałem 4000 zł? Czy mój przychód to 184000 zł, a koszty uzyskania przychodu to 4000? Czy kosztami jest np. podatek...pokaż całą treść
Sprzedałem mieszkanie za 184000 zł, na pośrednictwo wydałem 4000 zł? Czy mój przychód to 184000 zł, a koszty uzyskania przychodu to 4000? Czy kosztami jest np. podatek od wczesniejszej darowizny(którego nie było ze wzgledu na pokrewienstwo)? Dodam tylko że w kolejne mieszkanie zostało zainwestowane prawie 270000, więc i tak podatku nie będzie, chodzi mi tylko o poprawnośc wypełnienia zeznania. Proszę bardzo o pomoc.zwiń
Autor: karol (02-04-2015 12:50:40)
Temat: obliczenie podatku
Sprzedałem mieszkanie za 184000 zł, na pośrednictwo wydałem 4000 zł? Czy mój przychód to 184000 zł, a koszty uzyskania przychodu to 4000? Czy kosztami jest np. podatek...pokaż całą treść
Sprzedałem mieszkanie za 184000 zł, na pośrednictwo wydałem 4000 zł? Czy mój przychód to 184000 zł, a koszty uzyskania przychodu to 4000? Czy kosztami jest np. podatek od wczesniejszej darowizny(którego nie było ze wzgledu na pokrewienstwo)? Dodam tylko że w kolejne mieszkanie zostało zainwestowane prawie 270000, więc i tak podatku nie będzie, chodzi mi tylko o poprawnośc wypełnienia zeznania. Proszę bardzo o pomoc.zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz