W końcu wyższe koszty uzyskania przychodów w PIT

Katarzyna Sudaj 21.11.2017 11:00 (aktualizacja: )

Sejm zajmie się poselskim projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym, w którym zaproponowano waloryzację kwoty kosztów uzyskania przychodów w PIT przysługującej pracownikom.

W końcu wyższe koszty uzyskania przychodów w PIT

W Sejmie o waloryzacji kosztów uzyskania przychodów PIT / YAY foto

 

W środę rozpoczyna się 52. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W porządku obrad znalazło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1914). Ten poselski projekt PIT dotyczy waloryzacji o wartość inflacji kwoty kosztów uzyskania przychodów w PIT przysługującej pracownikom.

Przypomnijmy, że od 2009 roku koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy PIT pozostają na niezmienionym poziomie

 Pracownicze koszty uzyskania przychodu 2009-2017
 MiesięczneRoczne
Pracownik miejscowy111 zł 25 gr1’335 zł z jednej umowy 2'002 zł 05 gr z wielu umów
Pracownik dojeżdżający139 zł 06 gr1’668 zł 72 gr z jednej umowy 2’502 zł 56 gr z wielu umów

 Źródło: Opracowanie własne, PIT.pl

Czy w PIT za 2017 rok odliczymy już więcej?

Celem rozpatrywanego projektu jest waloryzacja zamrożonych od prawie 10 lat kosztów uzyskania przychodów. Pomysłodawcy uzasadniają, że inflacja za ten okres wyniosła 22 proc., a więc de facto brak waloryzacji tych kosztów skutkuje podwyżką podatków płaconych przez osoby zatrudnione na etacie.

Zwaloryzowane pracownicze koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej miałyby wynosić:

  1. 132 zł 33 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1588 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
  2. nie mogą przekroczyć łącznie 2381 zł 47 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
  3. wynoszą 165 zł 41 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1984 zł 97 gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
  4. nie mogą przekroczyć łącznie 2976 zł 83 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.”
 Pracownicze koszty uzyskania przychodu - projektowana zmiana od 1 stycznia 2017 r.
 MiesięczneRoczne
Pracownik miejscowy132 zł 33 gr1’588 zł z jednej umowy, 2'381 zł 47 gr z wielu umów
Pracownik dojeżdżający165 zł 41 gr1’984 zł 97 gr z jednej umowy 2’976 zł 83 gr z wielu umów

 Źródło: Opracowanie własne, PIT.pl

Projekt przewiduje, że nowe kwoty kosztów uzyskania przychodów miałyby mieć zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

[Aktualizacja 24.11.2017, godz. 13:34] Sejm na piatkowym głosowaniu przyjął wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Pracownicze koszty uzyskania przychodów w PIT pozostaną na dotychczasowym poziomie.

Katarzyna Sudaj, PIT.pl