Urząd skarbowy zwróci nadpłatę PIT w terminie 3 miesięcy od złożenia deklaracji

Iwona Maczalska 03.06.2015 11:00 (aktualizacja: )

2015-06-05

Wielu podatników pomimo terminowego złożenia zeznania PIT za 2014 rok nadal oczekuje na zwrot podatku. Sprawdź, jaki termin ma urząd skarbowy na przekazanie tej kwoty podatnikowi.

Zasady zwrotu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych przez urzędy skarbowe wynikają z ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 77§1 pkt. 5 nadpłata podatku PIT podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia deklaracji PIT. W przypadku osób, które dokonały korekty zeznania po terminie złożenia właściwej deklaracji zwrot nadpłaty powinien nastąpić w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia korekty, nie wcześniej jednak niż 3 miesiące od dnia złożenia deklaracji podatkowej.

Zwrot podatku PIT za 2014 rok
Źródło: EastNews

Przykład 1

Podatnik złożył deklarację PIT z której wynikała nadpłata podatku. Deklaracja została złożona 15 marca 2015 roku. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej zwrot podatku musi zostać przekazany podatnikowi najpóźniej do dnia 15 czerwca 2015 roku.

Przykład 2
Podatnik złożył zeznanie podatkowe 30 kwietnia 2015 roku. Niestety 5 maja zmuszony był złożyć druk ponownie, w postaci korekty zeznania. Ostateczny termin zwrotu podatku PIT w tym przypadku przypadłby 5 lipca 2015 roku, ale nie minęły jeszcze 3 miesiące od dnia złożenia deklaracji podatkowej, stąd też ostateczny termin zwrotu to 30 lipca 2015 r.

Sposób zwrotu nadpłaty podatku PIT

Nadpłata podatku dochodowego od osób fizycznych może być zwrócona na trzy sposoby:

  • w gotówce w kasie urzędu skarbowego,
  • przelewem na rachunek bankowy wskazany przez osoby fizyczne w deklaracji ZAP-3 bądź przez przedsiębiorców w CEiDG-1,
  • przekazem pocztowym (obniżony o koszty przekazu pocztowego).

Iwona Maczalska,
PIT.pl