Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Upominek dla pracownika z okazji Świąt Wielkanocnych: podatek PIT i składki ZUS

Iwona Maczalska 14.04.2017 09:00 (aktualizacja: )

Upominek dla pracownika z okazji Świąt Wielkanocnych: podatek PIT i składki ZUS

Święta Wielkanocne już w najbliższy weekend. Z tej okazji pracodawcy niejednokrotnie wręczą swoim pracownikom bony świąteczne bądź upominki pieniężne. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie z nich będą zwolnione z podatku PIT i składek ZUS.

Prezent dla pracownika z okacji Wielkanocy a podatek PIT i składki ZUS
Źródło: YAY foto

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość otrzymanych przez pracownika rzeczowych oraz pieniężnych świadczeń sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych zwolnione są z podatku do kwoty 380 zł rocznie. Oznacza to zatem, że pracownik może otrzymać świadczenia rzeczowe i pieniężne zwolnione z opodatkowania do łącznej kwoty 380 zł w danym roku podatkowym. Po przekroczeniu wskazanego limitu konieczne będzie odprowadzenie podatku.

Bony świąteczne, czy upominek pieniężny?

Przepisy ustawy o PIT szczegółowo wskazują kwotę limitu wartości upominku zwolnionego z opodatkowania. Niestety wnoszą również pewne ograniczenia bowiem wyłączają z katalogu świadczeń zwolnionych podatkowo bony, talony a także inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Oznacza to zatem, że w przeciwieństwie do świadczeń pieniężnych bony lub talony nie mają limitu zwolnienia podatkowego i bez względu na ich wysokość zawsze będą stanowiły podstawę naliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Upominek wielkanocny a podstawa wymiaru składek ZUS

Wszystkie świadczenia finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, czy to rzeczowe, czy finansowe nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Zatem bez względu na to, czy przekazujemy pracownikowi talony świąteczne, czy upominek pieniężny będą one zwolnione ze składek ZUS.

Należy jednak zaznaczyć, że w zależności od postanowień zawartych w regulaminie wysokość przyznawanych bonów, talonów, czy upominków pieniężnych musi być uzależniona od sytuacji finansowej pracownika. Jeżeli bony będą przekazywane w równej wartości każdemu, to nie spełnią one kryterium socjalnego i działania zgodnie z zasadami ZFŚS. Świadczenia będą podlegały wówczas składkom ZUS i zaliczce na podatek dochodowy. Takie stanowisko przedstawił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 września 2009r. (I UK 121/09) twierdząc, że ,,Podstawowa zasada dysponowania środkami funduszu została określona w art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zasada ta stanowi, że przyznawanie ulgowych świadczeń i wysokości dopłat z funduszu powinno być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby korzystającej z funduszu. Nie ma w tym zakresie wyjątków. Nawet regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie może zmienić tej zasady. Stąd świadczenia wypłacane przez pracodawcę z pominięciem owej zasady podstawowej nie mogą być ocenione w sensie prawnym jako świadczenia socjalne, a jeżeli tak to nie mogą korzystać z uprawnień przyznanych tym świadczeniom przez system ubezpieczeń społecznych, jeżeli wszyscy pracownicy otrzymali bony o jednakowej wartości, to spowodowało to, iż bony te trzeba ocenić jako świadczenie dodatkowe pracodawcy, a nie świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych’’.

Iwona Maczalska, PIT.pl