Pobierz e-pity 2019

UPL-1 2015: upoważnienie do podpisu elektronicznej deklaracji PIT za 2014 rok

Iwona Maczalska 21.01.2015 10:00 (aktualizacja: )

Wszystkie deklaracje podatkowe wysyłane za pośrednictwem poczty jak i internetu muszą być podpisane. Podpisać deklaracje może nie tylko sam podatnik, lecz także osoba do tego upoważniona.

Podczas sporządzania deklaracji PIT może pojawić się dylemat związany z jej podpisywaniem. W przypadku sporządzania deklaracji za samego siebie sprawa jest prosta – na druku składamy swój, własnoręczny podpis. Tak samo możemy również, wypełniając deklarację za samego siebie przez Internet, podpisać ją za pomocą danych autoryzujących, którymi jest m.in. kwota przychodu uzyskana w rozliczeniu rocznym PIT składanym w 2014 roku (przychód za 2013 rok). Sprawa komplikuje się w przypadku podpisywania druków wystawianych przez firmy. W ich przypadku wyznacza się osobę upoważnioną do składania podpisów na tego typu deklaracjach.

Upoważnienie do podpisu elektronicznej deklaracji UPL-1 w 2015 roku
Źródło: Thinkstock

Upoważnienie do podpisywania deklaracji PIT na druku UPL-1

Deklaracje podatkowe przesyłane przez Internet mogą podpisywać wyłącznie osoby do tego upoważnione. Pełnomocnictwo musi być jednak sporządzone w formie papierowej, na druku UPL-1 oraz złożone w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach ewidencji podatników i płatników. W przypadku podmiotów zagranicznych właściwym urzędem skarbowym jest Drugi Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście.

Termin ważności upoważnienia UPL-1

Upoważnienie UPL-1 jest upoważnieniem, które składa się tylko raz. Nie trzeba go odnawiać każdego roku nawet w przypadku zmiany adresu zamieszkania podatnika /siedziby firmy, a tym samym zmiany adresu właściwego urzędu skarbowego.

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
UPL-1 (4) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Kiedy nie należy wypełniać druku UPL-1

Z obowiązku złożenia upoważnienia do elektronicznego składania deklaracji PIT na druku UPL-1 zwolnieni są:

  1. Małżonkowie rozliczający się wspólnie - druk PIT w przypadku wspólnego rozliczenia podpisuje wyłącznie jeden z małżonków. Więcej na temat wspólnego rozliczania znajdziesz tutaj.
  2. Rodzice rozliczający dochody małoletnich dzieci - druku UPL-1 nie należy składać w przypadku rozliczania dochodu osoby małoletniej na druku PIT/M. Obowiązku takiego nie mają również rodzice, których małoletnie dzieci rozliczają się samodzielnie na osobnej deklaracji podatkowej. Więcej o rozliczaniu dochodu małoletnich znajdziesz tutaj.

Sposób podpisywania deklaracji PIT przez pełnomocnika

W przypadku druków sporządzanych elektronicznie przez pełnomocników obowiązkowym jest standardowy e-podpis. Pełnomocnik przy podpisywaniu deklaracji nie może korzystać z zestawu danych potwierdzających jego tożsamość, tak jak ma to miejsce przy własnych drukach przesyłanych przez podatnika lub płatnika.

Iwona Maczalska,
PIT.pl