Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Ulga prorodzinna 2011

24.01.2011 10:00 (aktualizacja: )

Ulga prorodzinna

W zeznaniu za 2010 r. podatnik po raz kolejny ma prawo skorzystać z ulgi prorodzinnej.

Ile można zyskać

Kwotę odlicza się od podatku, zatem jest to bardzo korzystna ulga podatkowa. Końcowa kwota odliczenia zależna jest od liczby posiadanych dzieci. Na każde dziecko przypada rocznie kwota 1.112,04 zł, miesięcznie kwota 92,67 zł, a dziennie 3,09 zł.

Składam deklarację

Z ulgi korzystamy wypełniając załącznik PIT-O oraz odpowiednią główną deklarację podatkową (PIT-36, PIT-37). Ulgę odliczamy od podatku, a nie od dochodu.

W zeznaniu podatnik podać musi liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.

Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

  • odpis aktu urodzenia dziecka;
  • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
  • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
  • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

UWAGA: dokumenty

Dokumentów nie przekazuje się łącznie z zeznaniem podatkowym. W danym roku podatnik ma w deklaracji wpisać tylko ilość posiadanych dzieci. Dokumenty przekazać należy wyłącznie na żądanie organu kontrolującego.