Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Ulga na start zacznie obowiązywać 30 kwietnia

Iwona Maczalska 09.04.2018 10:00 (aktualizacja: )

30 marca w Dzienniku Ustaw opublikowano pakiet ustaw dotyczących tzw. Konstytucji Biznesu, w tym Prawo Przedsiębiorców. Ponieważ ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw – ulga na start w ZUS skierowana dla młodych przedsiębiorców zacznie obowiązywać 30 kwietnia.

Ulga na start zacznie obowiązywać 30 kwietnia

Ulga na start zacznie obowiązywać 30 kwietnia / YAY foto

 

30 marca 2018 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano szereg aktów prawnych wchodzących w skład tzw. Konstytucji Biznesu. Mowa m.in. o:

  1. Ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej(Dz.U. 2018 poz. 650),
  2. Ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców(Dz.U. 2018 poz. 648),
  3. Ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy(Dz.U. 2018 poz. 647),
  4. Ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców(Dz.U. 2018 poz. 646).

Ulga na start dla młodych przedsiębiorców od 30 kwietnia

Twz. ulgi na start przewiduje wprowadzenie ulgi dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Ulga na start gwarantować będzie zwolnienie z obowiązku opłacania składek społecznych przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Po upływie tego okresu przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z przez kolejne 2 lata z obecnie obowiązującego tzw. ,,małego ZUS-u”.

Choć ustawodawcy zakładali wejście w życie ulgi na start w terminie do 31 marca termin ten uległ wydłużeniu. W myśl bowiem przepisów Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646) ulga wejdzie w życie w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że zacznie ona obowiązywać z dniem 30 kwietnia 2018 roku.

Ulga na start nie tylko dla początkujących przedsiębiorców

W myśl art. 18.1. ustawy – Prawo przedsiębiorców z ulgi na start mogą skorzystać również przedsiębiorcy, którzy podejmują działalność ponownie po upływie 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy. Art. 18.1 mówi bowiem, że ,,Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej”.

Iwona Maczalska, PIT.pl

Niski ZUS