Ulga na dzieci za 2014 rok dla najbiedniejszych rodzin jednak z limitami

Piotr Szulczewski 11.09.2014 09:00 (aktualizacja: )

Z zapowiedzi Premiera Tuska wynikało prawo do zwrotu ulgi prorodzinnej w części, w której podatnik nie mógł jej odliczyć, gdyż zarabiał zbyt mało. Z przedstawionego projektu ustawy wynika jednak, że najbiedniejsi oraz zarabiający na niektórych umowach śmieciowych nie uzyskają prawa do korzystania ze zwrotu ulgi.

Wstępna zapowiedź zmian wskazywała, że cała kwota ulgi prorodzinnejzostanie mu zwrócona przez organ skarbowy. Nie będzie miało znaczenia, czy kwota ta trafi do niego poprzez odpis podatkowy, czy też w formie zwrotu gotówki, przysługującej jako nadwyżka ponad kwotę możliwego do dokonania odpisu podatkowego.

Ulga prorodzinna za 2014 rok
Źródło: Thinkstock

Z projektu zmian ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika jednak, że kwota zwrotu te będzie nadal limitowana. Ustalona różnica między kwotą ulgi na dzieci oraz kwotą odliczoną przez podatnika od podatku, nie będzie mogła przekroczyć sumy składek ZUS i zdrowotnych. Limit będzie stanowiła zatem suma składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalnych, rentowych, chorobowych w tej części która jest opłacana przez podatnika lub za podatnika przez jego pracodawcę) i zdrowotne (7,75% podstawy jej odliczenia a nie cała kwota opłacana przez płatnika), pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniach PIT-36L (podatek liniowy), PIT-28 (podatek w formie ryczałtu) oraz PIT-16A (podatek w formie karty podatkowej). W praktyce oznacza to znaczne utrudnienia dla najbiedniejszych podatników.


Przykład 1 - umowa o dzieło

Rodzina utrzymująca się z pensji męża z umowy o dzieło wychowująca 4 dzieci. Zarobki męża na umowie to 1668 zł. Umowa o dzieło nie powoduje obowiązku opłacania składek ubezpieczeniowych. Dotychczas odliczenie mogło wynieść 2880 zł czyli tyle, ile podatnik posiadał podatku do zapłaty. Zgodnie z nowymi zasadami przy trójce dzieci kwota ulgi wyniesie tyle samo, co wcześniej. Na zmianie przepisów w zakresie zwrotu nadwyżki na konto podatnik nie zyska ani złotówki. Małżeństwo nie będzie mogło wykorzystać 1344,12 zł. Pozostałą kwotę ulgi odliczą tak jak w deklaracji za rok 2013 od podatku. Zmiana prawa nie przyniesie oczekiwanego efektu.


Przykład 2 - życie z dzierżawy gruntu

Rodzina utrzymująca się z dorywczych prac męża z umowy o dzieło oraz dzierżawy posiadanego pola wychowująca 3 dzieci. Mąż w roku zarobił 10.000 zł, natomiast rodzina wydzierżawiając pole zarobiła 15.000 zł (łącznie w roku zarobili 25.000 zł). Odliczyć będą mogli ulgę w wysokości 3600 zł, czyli dokładnie tyle samo co w roku poprzednim. Przysługująca im wartość ulgi, której wysokość to 4224,12 nie zostanie zatem wykorzystana w całości. Małżeństwo nie będzie mogło wykorzystać tak samo jak rok wcześniej, kwoty 624,12 zł.


Przykład 3 - umowa o pracę

Rodzina utrzymująca się z pensji męża z umowy o pracę wychowująca 4 dzieci. Zarobki męża na umowie o pracę to 1668 zł. 4112,16 zł to kwota sumy składek które limitują wartość ulgi na dziecko zwracanej ponad wartość odliczenia. Dotychczas odliczenie mogło wynieść 984 zł czyli tyle, ile podatnik posiadał podatku do zapłaty.

Zgodnie z nowymi zasadami przy trójce dzieci kwota ulgi wyniesie 4224,12 zł. Kwota ta zostanie zwrócona w rodzinie w całości.


Przykład 4 - młody przedsiębiorca z 5 dzieci

Podatnik otworzył firmę i pozostaje w okresie preferencyjnych składek ZUS. Posiada piątkę dzieci. Firma w 1 roku swojej działalności przyniosła 25.000 zł dochodu w konsekwencji czego po dokonaniu odliczeń podatek przedsiębiorcy wyniósł 942 zł. Składki stanowiące limit ulgi na dzieci wynoszą 4385,86 zł. Z tytułu wychowywania 5 dzieci ulga wynosi 9624,12 zł. Podatnik odliczy ulgę w wysokości 5327,86 zł. Małżeństwo nie będzie mogło wykorzystać 4296,26 zł.

Limity w odliczeniu ulgi na dzieci spowodują, że nadal rodziny wielodzietne – najbiedniejsze, mogą utracić prawo do zwrotu kwoty ulgi prorodzinnej w pełnej wysokości. Preferencyjną pod kątem korzystania z ulgi okazuje się umowa o pracę, której oskładkowanie zapewnia wyższy limit zwrotu. Pokrzywdzeni mogą się czuć osoby prowadzące działalność gospodarczą lub będące zatrudnionymi na umowach cywilnoprawnych.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl