Pobierz e-pity 2019

Ulga internetowa za 2014 rok rozliczana w 2015 roku

Iwona Maczalska 04.12.2014 10:00 (aktualizacja: )

Od zeszłorocznych rocznych rozliczeń podatku PIT obowiązują nowe zasady odliczania od dochodu wydatków poniesionych z tytułu użytkowania internetu. Choć nowe zasady znacząco ograniczyły grono osób uprawnionych do skorzystania z ulgi, to są jednak osoby, które w przyszłym roku będą mogły rozliczyć ulgę internetową.

Od 2013 roku obowiązuje zasada, w myśl której z ulgi internetowej korzystać można wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z tego odliczenia. Oznacza to, że ulgę wykazać można tylko w dwóch kolejno składanych po sobie deklaracjach, za dwa kolejne lata.

Ulga internetowa za 2014 rok
Źródło: Thinkstock

 

Kto skorzysta z ulgi internetowej za 2014 rok?

W przyszłorocznej deklaracji PIT za 2014 rok ulgę internetową rozliczą podatnicy, którzy w rozliczeniach PIT za 2013 rok po raz pierwszy rozliczyli ulgę internetową. Rozliczenia PIT za 2014 rok będą ostatnim rokiem, w którym podatnicy Ci będą mieli prawo do skorzystania z ulgi internetowej.

Z prawa do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych z tytułu użytkowania internetu skorzystają również podatnicy, którzy jeszcze ani razu nie korzystali z ulgi internetowej. Podatnikom tym prawo do ulgi internetowej będzie przysługiwało za równo w rozliczeniach PIT za 2014 rok jak i rozliczeniach PIT za 2015 rok (lub w dwóch innych bezpośrednio następujących po sobie latach).

 

Kto nie skorzysta z ulgi internetowej za 2014 rok?

Niestety w rocznych rozliczeniach podatku PIT spora część podatników nie będzie posiadała już prawa do korzystania z ulgi internetowej. Odliczenie nie będzie przysługiwało podatnikom, którzy rozliczali już ulgę internetową w dwóch bezpośrednio następujących po sobie latach np. w roku 2010 i 2011.

Z prawa do ulgi internetowej nie skorzystają również podatnicy, którzy rozliczyli już dwukrotnie ulgę internetową np. w roku 2010 i 2012. Bez znaczenia pozostaje tutaj fakt, że odliczenia te odbywały się w dwóch latach nienastępujących po sobie.

Podobnie prawa do ulgi nie będą posiadać ci wszyscy którzy korzystali z ulgi jednokrotnie w zeznaniu podatkowym za rok 2012 lub za lata wcześniejsze.

 

Udokumentowane prawo do ulgi internetowej

Prawo do skorzystania z ulgi internetowej, bez względu na to, czy dotyczy podatnika, który korzystał wcześniej z ulgi internetowej, czy będzie robił to po raz pierwszy wymaga posiadania dokumentów, które potwierdzą poniesienie wydatku.

Dowodem potwierdzającym poniesienie wydatku nie musi być wyłącznie faktura VAT. Ważne jednak, by dowód stwierdzał faktyczne poniesienie wydatku oraz zawierał: dane identyfikacyjne kupującego i sprzedającego , rodzaj usługi oraz kwotę zapłaty. Oznacza to, że dokumentem potwierdzającym poniesienie wydatków związanych z użytkowaniem internetu będzie m.in. potwierdzenie przelewu bankowego, czy bankowe potwierdzenie zapłaty – jednak wyłącznie w przypadku, gdy w tytule przelewu podatnik wskazał, że jest to płatność za internet.

Iwona Maczalska,
PIT.pl