Pobierz e-pity 2019

Trwają prace nad podwyższeniem kwoty wolnej od podatku

Iwona Maczalska 25.06.2014 09:00 (aktualizacja: )

Iwona MaczalskaW Sejmie trwają prace nad podwyższeniem kwoty wolnej od podatku. Zaproponowane zmiany mają uzależnić wysokość kwoty wolnej od podatku od wysokości minimum egzystencji.

Do I czytania w Sejmie trafił poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt zakłada nie tylko podniesienie wysokości kwoty wolnej od podatku, lecz również zwolnienie z opodatkowania dochodów, które wystarczają jedynie na pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem najbardziej podstawowych potrzeb życiowych.

Przypomnijmy, że aktualnie obowiązującą kwotą wolną od podatku jest kwota 3091 zł. W praktyce jednak odlicza się od powstałego podatku kwotę 556,02 zł. Oznacza to, że podatek zostanie obniżony, a zobowiązanie podatkowe nie wystąpi.

Projektodawcy (posłowie Twojego Ruchu) zaproponowali, by kwota wolna od podatku wyznaczana była w zależności od wysokości minimum egzystencji. Wysokość kwoty wolnej od podatku obliczana miałaby być jako kwota równa 18% z dwunastokrotności tzw. średniorocznego minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa pracowniczego. Zatem dochód nieprzekraczający dwunastokrotności minimum egzystencji zwolniony byłby z opodatkowania.

Dane dotyczące średniorocznego minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa pracowniczego ogłasza Instytut Pracy i Spraw Socjalnych – placówka nadzorowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Szczegóły projektu przedstawia poniższa tabela:
 

Wyższa kwota wolna od podatku

źródło: sejm.gov.pl

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2015 roku.

Źródło: Iwona Maczalska,
Na podstawie sejm.gov.pl