Termin na przesłanie PIT-4R przez płatników do urzędu skarbowego

Iwona Maczalska 11.01.2018 09:00 (aktualizacja: )

Przedsiębiorcy, którzy w 2017 roku pełnili rolę płatników m.in. z tytułu umowy o pracę, czy umów cywilnoprawnych, zobowiązani są do złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji PIT-4R najpóźniej do 31 stycznia 2018 roku. Druk ten stanowi zestawienie kwot podatku i zaliczek pobranych i wpłacanych przez płatnika w 2017 roku.

PIT-4R za 2014 rok
Termin na przesłanie PIT-4R przez płatników do urzędu skarbowego / YAY foto

PIT-4R należy przekazać wyłącznie do urzedu skarbowego. Oznacza to, że płatnik nie ma obowiązku sporzadzania drugiego druku PIT-4R celem przekazania go do pracownika.

<< Kalkulatory podatkowe 2017 i 2018 >>

Deklarację złożyć należy do 31 stycznia roku następującego po danym roku podatkowym do urzędu skarbowego właściwego według:

  • miejsca zamieszkania płatnika - osoby fizycznej, albo
  • miejsca prowadzenia działalności płatnika albo
  • miejsca siedziby płatnika.

PIT-4R papierowo czy elektronicznie?

Forma przygotowania druku PIT-4R nie wpływa na wydłużenie terminu na złożenie druku PIT-4R. Druk ten bowiem przygotowany zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej złożyć należy w urzędzie skarbowym najpóźniej do 31 stycznia. Warto przy tym zaznaczyć, że nie wszyscy płatnicy mają prawo sporządzać druki PIT-4R w formie papierowej. W myśl bowiem aktualnie obowiązujących przepisów z papierowej formy rozliczeń skorzystać mogą wyłącznie płatnicy podatku PIT rozliczający nie więcej niż 5 podatników. Biura rachunkowe i płatnicy rozliczający 6 i więcej podatników muszą obowiązkowo przygotować druk PIT-4R w wersji elekronicznej.

Iwona Maczalska,
PIT.pl