Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Tarcze antykryzysowe - tabela kluczowych zmian podatkowych

Ewelina Czechowicz

31 marca 2020 r., 18 kwietnia, 16 maja oraz 24 czerwca 2020 r. wchodziły w życie kolejne tarcze antykryzysowe, które mają  przeciwdziałać negatywnym skutkom ekonomicznym związanym z epidemią COVID-19. Zawierają  one szereg ważnych zmian w ustawach podatkowych. Prezentujemy je w podręcznej tabeli ze wskazaniem podstawy prawnej.

W czasie Covid-19 wprowadzone zostały zmiany w przepisach:

  • ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej u.p.d.o.f, Dz. U. 2019 poz. 1387
  • ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej u.p.d.p
  • ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dalej  u.z.p.d.o.f, Dz. U. z 2019 poz. 43
  • ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dalej ustawa o vat, Dz.U. z 2020 r., poz. 106
  • ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych tzw. pierwszej tarczy antykryzysowej, dalej tarcza 1.0, Dz.U z 2020, poz. 568)
  • ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, u.p.c.c., Dz.U. z 2020 r., poz. 815

W związku, ze stanem epidemii przedsiębiorcy zaczęli borykać się z wieloma problemami związanymi z faktycznym zatrzymaniem się wielu dziedzin życia gospodarczego. Konieczne stało się wprowadzenie rozwiązań prawnych, które mogą pomóc przedsiębiorcom przetrwać na rynku w tym niełatwym czasie. Jednym z takich elementów są szczególne regulacje podatkowe, które prezentujemy poniżej:

Wprowadzona zmiana

Podstawa prawna

Możliwość wstecznego odliczania straty podatkowej w związku z koronowirusem

art. 52k u.p.d.o.f.

art. 38f u.p.d.o.p.

Możliwość odliczania darowizn przekazywanych na przeciwdziałanie epidemii koronowirusa

art. 52n u.p.d.o.f.

art. 57b u.z.p.d.o.f.

art. 38g u.p.d.o.p.

zwolnienie od podatku od przychodów z budynków

art. 52pa u.p.d.o.f.

art. 38ha u.p.d.o.p.

możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy

art. 52r u.p.d.o.f.

art. 38j u.p.d.o.p

umożliwienie jednorazowej amortyzacji środków trwałych nabywanych do wytwarzania towarów związanych z przeciwdziałaniem pandemii koronawirusa

art. 52s ust. 2 u.p.d.o.f.

art. 38k ust. 2 u.p.d.o.p.

Ulga B+R na etapie obliczania zaliczek

art. 52t u.p.d.o.f.

art. 38l u.p.d.o.p.

możliwość korzystania z preferencyjnego opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. IP Box) na etapie zaliczek na podatek

art. 52u u.p.d.o.f.

art. 38m u.p.d.o.p.

zwolnienie z PIT niektórych świadczeń przyznawanych w związku z covid-19

art. 52m u.p.d.o.f.

przedłużenie czasu na przekazanie 1% organizacji pożytku publicznego

art. 52v u.p.d.o.f.

wydłużenie terminu do dokonywania zawiadomień o dokonaniu płatności na rachunek spoza tzw. „białej listy”

art. 15zzn tarcza 1.0

przedłużenie terminów na wykonanie obowiązków związanych z dokumentacją cen transferowych

art. 31z tarcza 1.0

ułatwienia umożliwiające  korzystanie z ulgi na złe długi w trakcie roku

art. 52w u.p.d.o.f.

art. 57d u.z.p.d.o.f.

art. 38o u.p.d.o.p.

odliczanie darowizn rzeczowych w postaci laptopów i tabletów

art. 52x u.p.d.o.f.

art. 57e u.z.p.d.o.f.

art. 38p u.p.d.o.p.

opóźnienie rozpoczęcia stosowania nowego zakresu obniżonych stawek VAT

art. 58 tarcza 2.0

opóźnienie wejścia w życie przepisów o nowym pliku JPK_VAT

art. 63 tarcza 2.0

zwolnienie od podatku od spadków i darowizn niektórych darowizn

art. 15zzzzzza tarcza 1.0

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

Koronawirus w Polsce