Szybszy zwrot VAT nie dla wszystkich

Redakcja PIT.pl

Przedsiębiorcy, którzy od przyszłego roku przejdą na e-faktury będą mogli otrzymać zwrot VAT nawet 20 dni szybciej. Nie dotyczy to jednak czynnych podatników VAT opłacających go krócej niż 12 miesięcy, w tym nowopowstających  firm. 

Przejście na fakturowanie elektroniczne wynika z Ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, która przekazana została do podpisu prezydenta. Wprowadza ona między innymi Krajowy System e-Faktur. Oznacza to dla przedsiębiorców, że już od przyszłego roku będą mogli korzystać z faktur w formie elektronicznej. Posługiwanie się nimi będzie zaś obowiązkowe od 2023 r.

Ustawodawca chce zachęcić firmy do przejścia na e-faktury poprzez skrócenie oczekiwania na zwrot podatku VAT z 60 do 40 dni, chociaż już teraz możliwe jest uzyskanie zwrotu różnicy podatku VAT w czasie 25 dni, jednakże należy spełnić kilka warunków jednocześnie, np. nierozliczona kwota z poprzednich deklaracji nie może przekroczyć 3.000 złotych – zauważa Teresa Warska, ekspert ds. podatków w Systim.pl.

Zwrot Vat nie dla wszystkich

Źródło: shutterstock

Nowi przedsiębiorcy bez szybszego zwrotu

Szybszy o 20 dni zwrot podatku VAT uwarunkowany jest spełnieniem przez przedsiębiorców określonych kryteriów. – Aby skorzystać z szybszego zwrotu podatku VAT należy być czynnym podatnikiem VAT przez minimum 12 miesięcy poprzedzających okres rozliczeniowy. Konieczne jest posiadanie przez ten okres rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, będących na tzw. Białej liście podatników VAT. Kwota naliczonego podatku lub różnica nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych nie może przekraczać 3000 zł, a także najważniejsze, wszystkie faktury wystawione przez podatnika muszą mieć formę ustrukturyzowaną i muszą być wygenerowane przy użyciu Systemu e-Fakturtłumaczy Teresa Warska.

Co istotne więc, firmy i start-up’y, które rozpoczną działalność gospodarczą nie będą mogły przez minimum rok korzystać z szybkiego zwrotu podatku VAT.

Kontrahent może zablokować szybszy zwrot

Podatnik wystawiający fakturę będzie musiał zadbać o to, aby faktura została zaakceptowana przez kontrahenta, np. przez akceptację w aplikacji e-Mikrofirma lub pobranie z systemu przez API. – Skorowszystkie wystawiane faktury muszą być ustrukturyzowanymi dokumentami wystawianymi przez Krajowy System e-Faktur, to niestety wystarczy jedna faktura wystawiona w tradycyjny sposób, aby utracić uprawnienie do szybszego zwrotu podatku VAT. Może to być problematyczne dla przedsiębiorców, których kontrahenci nie będą chcieli wdrożyć i przyjmować e-faktur – zauważa ekspertka Systim.pl.

 

Źródło: Systim.pl 

Systim (www.systim.pl) to nowoczesny program łączący zalety programów do zarządzania firmą (faktury, magazyn), współpracy grupowej, CRM, ERP i systemów typu Intranet, przeznaczony dla mikro, małych i średnich firm. Systim stawia na nową jakość w programach do obsługi firmy online. W pełni realizuje nowoczesny koncept pracy w tzw. chmurze ("cloud"), jest aplikacją dostępną z każdego miejsca na świecie przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego Internetu, oraz dowolnej przeglądarki internetowej. Jest aplikacją łatwą w obsłudze i wymaga zero obsługi przedwdrożeniowej i obsługowej. Dostępny jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

Zmiany w VATFakturaZwrot VAT