Świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek ZUS z tarczy 9.0 od 4 maja 2021 r.

Ewelina Czechowicz

Od 4 maja 2021 r. przedsiębiorcy o PKD wskazanym w tarczy antykryzysowej 9.0  będą mogli wnioskować o zwolnienie z opłacania składek za marzec i kwiecień 2021 roku oraz o świadczenia postojowe. Kto może skorzystać z tych form pomocy? Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać wsparcie?

Tarcza 9.0 jest przedłużeniem wcześniejszych rozporządzeń Rady Ministrów. Do rozporządzenia z 16 kwietnia 2021 r. dodano 17 nowych kodów PKD, które uprawniają dodatkową grupę przedsiębiorców do otrzymania pomocy z tarczy antykryzysowej. Od 4 maja 2021 r. przedsiębiorcy mogą przez PUE ZUS wnioskować o wsparcie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mają możliwość ubiegania się o zwolnienie z opłacania składek ZUS oraz świadczenia postojowe. Poniżej warunki które trzeba spełnić i informacje, kto może skorzystać z pomocy.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS na podstawie tarczy antykryzysowej 9.0

Przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o zwolnienie z opłacania składek za marzec i kwiecień lub sam kwiecień. Wnioski w tej sprawie będą mogli składać do końca czerwca przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.  Pomoc będą mogli otrzymać prowadzący działalność gospodarczą, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce COVID-19. To 46 branż, które już wcześniej otrzymały pomoc oraz 17 kolejnych rodzajów działalności, w tym: salony kosmetyczne, fryzjerskie, sklepy meblowe, budowlane i prowadzące handel detaliczny w galeriach handlowych.

Dla kogo wsparcie?

O wsparcie będą mogli wystąpić przedsiębiorcy, którzy działali przed listopadem 2020 roku i na 31 marca 2021 r. prowadzili przeważającą działalność oznaczoną jednym z kodów PKD wskazanych w rozporządzeniu.

Według rozporządzenia umorzenie składek i ponowne postojowe z ZUS przysługuje firmom, które zanotowały spadek przychodu o co najmniej 40 proc. Ten warunek weryfikuje się, porównując przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku do przychodu z miesiąca poprzedniego albo z analogicznego miesiąca roku poprzedniego, albo z lutego 2020 r., albo z września 2020 r.

Nowością jest tu możliwość porównania przychodu do sytuacji z lutego 2020 roku, czyli okresu sprzed pandemii.

O zwolnienie ze składek ZUS mogą wnioskować przedsiębiorcy o następującym PKD:

KOD PKD

Opis PKD

Okres zwolnienia ze składek ZUS 

47.41.Z

Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

kwiecień 2021

47.42.Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

kwiecień 2021

47.43.Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

kwiecień 2021

47.51.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

kwiecień 2021

47.52.Z

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

kwiecień 2021

47.53.Z

Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

kwiecień 2021

47.54.Z

Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

kwiecień 2021

47.59.Z

Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

kwiecień 2021

47.64.Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

kwiecień 2021

47.65.Z

Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

kwiecień 2021

47.75.Z

Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

kwiecień 2021

47.77.Z

Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

kwiecień 2021

47.81.Z

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

styczeń 2021

47.82.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

styczeń 2021

47.89.Z

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

styczeń 2021

77.29.Z

Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

kwiecień 2021

77.39.Z

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana

kwiecień 2021

96.02.Z

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

kwiecień 2021

96.09.Z

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

kwiecień 2021

47.71.Z

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

styczeń 2021 oraz kwiecień 2021

47.72.Z

Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

styczeń 2021 oraz kwiecień 2022

49.32.Z

Działalność taksówek osobowych

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

49.39.Z

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

51.10.Z

Transport lotniczy pasażerski

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

52.23.Z

Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

55.10.Z

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

55.20.Z

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

55.30.Z

Pola kempingowe i pola namiotowe

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

56.10.A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

56.10.B

Ruchome placówki gastronomiczne

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

56.21.Z

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

56.29.Z

Pozostała działalność gastronomiczna

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

56.30.Z

Przygotowywanie i podawanie napojów

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

59.11.Z

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

59.12.Z

Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

59.13.Z

Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

59.14.Z

Działalność związana z projekcją filmów

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

59.20.Z

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

74.20.Z

Działalność fotograficzna

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

77.21.Z

 Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

79.11.A

Działalność agentów turystycznych

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

79.12.Z

Działalność organizatorów turystyki

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

79.90.A

Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

79.90.C

Pozostała działalność usługowa

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

85.51.Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

85.53.Z

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

85.59.A

Nauka języka obcych

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

86.10.Z

Działalność szpitali

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

86.90.A

Działalność fizjoterapeutyczna

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

86.90.D

Działalność paramedyczna

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

90.01.Z

Działalność związana z wystawnianiem przedstawień artystycznych

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

90.02.Z

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

90.04.Z

Działalność obiektów kulturalnych

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

91.02.Z

Działalność muzeów

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

93.11.Z

Działalność obiektów sportowych

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

93.13.Z

Działalność obiektów służących poprawie kondycyji fizycznej

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

93.19.Z

Pozostała działalność związana ze sportem

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

93.21.Z

Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

93.29.A

Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

93.29.B

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

96.01.Z

Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

96.04.Z

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

Pomoc z ZUS z tarczy 9.0

Źródło:shutterstock

Ponowne jednokrotne świadczenie postojowe 

Ponowne jednokrotne świadczenie postojowe przysługuje przedsiębiorcą na podstawie(art. 15zq-15zs i art. 15zu-15zza) , którzy prowadzili działalność gospodarczą na dzień 31 marca 2021 r.  oznaczoną kodem PKD:

 1. 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona
 2. w wyspecjalizowanych sklepach
 3. 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona
 4. w wyspecjalizowanych sklepach
 5. 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych
 6. sklepach
 7. 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona
 8. w wyspecjalizowanych sklepach
 9. 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz
 10. pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 11. 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 12. prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 13. 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów
 14. użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 15. 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych
 16. sklepach
 17. 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych
 18. sklepach
 19. 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona
 20. w wyspecjalizowanych sklepach
 21. 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona
 22. w wyspecjalizowanych sklepach
 23. 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona
 24. na straganach i targowiskach
 25. 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na
 26. straganach i targowiskach
 27. 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach
 28. i targowiskach
 29. 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego
 30. i domowego
 31. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
 32. gdzie indziej niesklasyfikowane
 33. 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
 34. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Aby otrzymać pomoc należy spełnić następujące warunki:

- przychód uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku

był niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim

lub w analogicznym miesiącu poprzedniego roku, lub w lutym 2020, lub we wrześniu 2020 r

Wniosek o ponowne świadczenie postojowe

Wniosek o świadczenie należy złożyć w terminie od 4.05.2021 r. do upływu 3 miesięcy od zniesienia stanu epidemii. Wniosek RSP-DD7 należy złożyć przez PUE ZUS. Kwota świadczenia wynosi 2080 zł.

Co istotne, nie można ubiegać się o kolejne świadczenie, jeżeli skorzystano ze świadczenia

zgodnie z wcześniejszym rozporządzeniem 

Ponowne świadczenie postojowe na podstawie art. 15zq-15zs i art.15zu-15zza

Świadczenie to mogą uzyskać osoby, które na dzień 31 marca 2021 r. prowadziły działalność oznaczoną kodem PKD:

Świadczenie maksymalnie dwukrotne przeznaczone jest dla przedsiębiorców działających pod PKD:

 • 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Świadczenie maksymalnie czterokrotne mogą otrzymać firmy o PKD:

 • 91.02.Z Działalność muzeów

Świadczenie maksymalnie pięciokrotne mogą uzyskać przedsiębiorcy o PKD:

 • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski
 • 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.30.Z Pola kempingowe i pola namiotowe
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych  (katering)
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
 • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 74.20.Z Działalność fotograficzna
 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 79.11.A Działalność agentów turystycznych
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • 85.59.A Nauka języków obcych
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 86.10.Z Działalność szpitali
 • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D Działalność paramedyczna
 • 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
 • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
 • 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
 • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Warunki do uzyskania świadczenia

Przychód uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu poprzedniego roku lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r. Liczbę kolejnych świadczeń należy pomniejszyć o liczbę świadczeń przyznanych na podstawie wcześniejszego rozporządzenia O świadczenie postojowe można wnioskować w terminie do 4.05.2021 r. do upływu 3 miesięcy od zniesienia stanu epidemii. Wniosek należy złożyć elektronicznie przez PUE ZUS.

Koronawirus w PolsceZwolnienia z ZUSŚwiadczenie postojoweHOT