Stawki karty podatkowej w 2021 r.

Redakcja PIT.pl

Ogłoszono wysokość: stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy.


Źródło: shutterstock.com

W Monitorze Polskim z 27 listopada 2020 r. pod poz. 1083 opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 5 listopada 2020 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2021 r.

stawki karty podatkowej 2021
Źródło: Załącznik do ww. rozporządzenia

Karta podatkowaRozliczenie roczneRyczałt