Sprzedaż zużytego sprzętu elektronicznego firmie recyklingowej - dokumentowanie

31.10.2014 09:00 (aktualizacja: )

Sprzedaż zużytego sprzętu elektronicznego firmie recyklingowej - dokumentowanie

2014-10-30

Naturalną rzeczą jest, że sprzęt elektroniczny wykorzystywany w przedsiębiorstwie podlega zużyciu. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem może okazać się sprzedaż takich składników majątku firmie recyklingowej, w celu utylizacji. Transakcja taka może jednak budzić wątpliwości dotyczące właściwego udokumentowania. Po pierwsze, czy konieczne jest wystawienie faktury? Po drugie - jak wygląda kwestia VAT od sprzedaży zużytego sprzętu?

Sprzedaż zużytego sprzętu elektronicznego? Konieczna faktura!

Sprzedaż zużytego sprzętu elektronicznego, niezależnie od tego, czy jest to składnik wyposażenia, czy też środek trwały, w większości przypadków wiąże się z uzyskaniem przychodu, który należy odpowiednio udokumentować i opodatkować. Zgodnie bowiem z art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, będących środkami trwałymi.

Sprzedając zużyty sprzęt elektroniczny, przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT powinien zatem udokumentować ten fakt fakturą oraz ująć go w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 8 (pozostałe przychody). A co z podatkiem VAT?

Faktura za sprzedaż zużytego sprzętu elektronicznego - jaka stawka VAT?

Jak się okazuje, sprawa opodatkowania VAT w przypadku takiej transakcji nie jest oczywista. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektrotechniczny (czyli np. komputery, monitory komputerowe, zużyte kable, telewizory etc.), sprzedawany firmie recyklingowej (czyli zajmującej się utylizacją tego rodzaju sprzętów) jest klasyfikowany w PKWiU pod symbolem 38.11.49.0.

Ważne!

Grupa PKWiU ukryta pod symbolem 38.11.49.0. obejmuje: “Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające”.

Co ważne, towary uwzględnione w ww. grupie zostały wymienione w poz. 29 załącznika nr 11 do Ustawy o podatku od towarów i usług. Co to oznacza? Przedsiębiorca sprzedający zużyty sprzęt elektroniczny firmie recyklingowej będzie musiał zastosować tzw. procedurę odwrotnego obciążenia. Podatnikiem z tytułu dostawy takich zużytych składników majątku będzie nabywca. Oznacza to, że na fakturze wystawianej przez przedsiębiorcę nie powinna znaleźć się informacja o stawce VAT oraz kwocie podatku, a zamiast tego dokument powinien zostać opatrzony wyrazami “odwrotne obciążenie”.

Należy pamiętać, że aby zastosowanie odwrotnego obciążenia było możliwe, muszą zostać spełnione warunki określone w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT:

  • sprzedawcą towarów jest podatnik, u którego sprzedaż nie jest zwolniona z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (ze względu na wysokość obrotów do 150 tys. zł),
  • nabywcą jest czynny lub zwolniony podatnik VAT,
  • dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 (towary nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej z podatku).

Jak wynika z art. 29a ust. 1, podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy. Zatem aby poprawnie rozliczyć omawianą transakcję, nabywca musi opodatkować kwotę wykazaną na fakturze otrzymanej od dostawcy.

Ewa Kozak specjalista ds. księgowości
 

Zespół wfirma.pl

BDO