Pobierz e-pity 2019

Skontroluj zarobki Twojego dziecka, by nie utracić prawa do ulgi prorodzinnej

Iwona Maczalska 24.07.2014 11:00 (aktualizacja: )

Dorywcza praca dzieci i młodzieży jest popularnym zjawiskiem szczególnie w okresie wakacyjnym. Warto jednak zapobiegawczo skontrolować wysokość zarobków, by w przyszłym roku nie okazało się, że utraciliśmy prawo do zastosowania ulgi prorodzinnej.

Rodzice dzieci, które zarabiają w trakcie roku, niejednokrotnie w chwili składania rocznych rozliczeń podatkowych stają przed dylematem, czy mogą odliczyć ulgę prorodzinną w swojej deklaracji PIT. Choć wysokość zarobków dziecka odbierających prawo do ulgi nie uległa modyfikacji, to od zeszłego roku ulgę prorodzinną rozlicza się w świetle nowych zasad.

 

Ulga prorodzinna na nowych zasadach

Od stycznia 2013 roku ulga prorodzinna obowiązuje na nowych zasadach. W myśl zmienionych reguł:

  1. rodzice wychowujący w roku podatkowym jedno dziecko i osiągający dochody powyżej 112 tys. zł całkowicie utracą prawo do ulgi,
  2. rodzice posiadający dwoje dzieci - będą rozliczać się na tych samych zasadach co w latach ubiegłych,
  3. rodzice posiadający troje i więcej dzieci najbardziej skorzystają na wprowadzonych zmianach, bowiem ulga na trzecie dziecko została zwiększona o 50% i w skali roku wynosić będzie 1668,12 zł bez względu na wysokość uzyskanych przez rodziców dochodów.

Warto zaznaczyć, że w przypadku dziecka czwartego i każdego kolejnego ulga wzrośnie do kwoty 2224,08 zł rocznie na to czwarte i każde kolejne dziecko (ulga odpowiednio dzieli się na miesiące wychowywania dziecka) bez względu na wysokość uzyskanych dochodów.

<< Więcej o uldze prorodzinnej w poradniku PIT.pl

 

Dochody dzieci a ulga prorodzinna

Źródło: Design Pics / Thinkstock

Dochody dzieci małoletnich i pełnoletnich

Na prawo do zastosowania ulgi prorodzinnej w deklaracji PIT wpływa wiek dziecka. Dochody małoletnich dzieci nie ograniczają prawa do ulgi nawet, jeśli są wysokie.

Jeżeli rodzic spełnia warunki do skorzystania z ulgi, to bez względu na wysokość dochodu małoletniego nic nie stoi na przeszkodzie, by taką ulgę rozliczył.

Odmiennie przedstawia się sytuacja dziecka pełnoletniego, które w trakcie roku zarabiało. Osoby, które ukończyły 18 rok życia zobowiązane są do samodzielnego rozliczenia. Jeżeli dziecko zarabiało w roku, w którym ukończyło 18 rok życia, to przychody z okresu przed ukończeniem tego wieku dolicza się do przychodów rodziców, a pozostałe dochody dziecko rozlicza samodzielnie na własnej deklaracji rocznej PIT. Przy czym ulga na osoby pełnoletnie przysługuje wyłącznie do ukończenia przez nie 25 roku życia.

 

Ile może dorobić dziecko, by nie utracić prawa do ulgi prorodzinnej?

Ustawodawca dokładnie określił kwotę dochodów, jaką może uzyskać dziecko by rodzic nie utracił prawa do zastosowania ulgi prorodzinnej. Aktualnie kwota ta wynosi 3089 zł brutto rocznie i dotyczy ona dochodów podlegających opodatkowaniu przede wszystkim na zasadach ogólnych, a wiec w szczególności z umowy o pracę, umów o dzieło, czy też zleceń.

Warto zaznaczyć, że nie wszystkie dochody dziecka podlegają zaliczeniu do wskazanego limitu. Wyłączeniu podlegają m.in. dochody ze zbycia nieruchomości, a także drobne umowy zlecenia w kwocie nieprzekraczającej 200 zł.

Dziecko prowadzące działalność – rodzice bez prawa do ulgi prorodzinnej

Nie wszystkie dochody dziecka podlegają limitowi 3089 zł brutto rocznie. Wśród różnego rodzaju źródeł dochodu należy w szczególności zwrócić uwagę na te, które całkowicie wykluczają prawo do ulgi prorodzinnej - nawet w sytuacji nieprzekroczenia wskazanego limitu. Mowa tu o sytuacji, kiedy dziecko prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną:

  1. podatkiem liniowym,
  2. podatkiem tonażowym,
  3. kartą podatkową,
  4. ryczałtem ewidencjonowanym.

Powyższe formy opodatkowania działalności gospodarczej automatycznie pozbawiają rodzica prawa do skorzystania z ulgi prorodzinnej - bez względu na wysokość uzyskanego dochodu.

Iwona Maczalska,
PIT.pl