Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Składki ZUS po terminie nie pozbawią chorobowego przedsiębiorcy

Redakcja PIT.pl

1 stycznia 2022 r. przestaną obowiązywać absurdalne przepisy, które pozwalały ZUS na niewypłacanie zasiłków chorobowych przedsiębiorcom, którzy w przeszłości spóźnili się z opłaceniem składki na ubezpieczenie chorobowe bądź opłacili tę składkę w niepełnej wysokości.

Składki ZUS po terminie nie pozbawią chorobowego przedsiębiorcy
Źródło: shutterstock.com

Wśród wprowadzonych z dniem 1 stycznia rozwiązań, o które wnioskował Rzecznik MŚP znalazło się m.in. uchylenie obecnie obowiązującej zasady, zgodnie z którą nieterminowe opłacenie składek powoduje ustanie dobrowolnych ubezpieczeń. Przedsiębiorcy objęci dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym będą mogli otrzymać świadczenia z ubezpieczenia chorobowego również w przypadku opłacenia należności do ZUS po terminie, przy czym nie będzie już trzeba składać wniosku o przywrócenie terminu na opłacenie składek.

Rzecznik MŚP Adam Abramowicz konsekwentnie zabiegał o wprowadzenie rozwiązań mających na celu uproszczenie rozliczeń z ZUS oraz uniknięcie sytuacji, w których przedsiębiorca tracił prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego na skutek nieprawidłowości w rozliczeniach, o których nie miał wiedzy. Tylko w 2019 r. było ponad 150 tys. takich spraw, co świadczy o wadze i skali problemu.

- Przepisy obowiązujące biznes powinny być przyjazne, a zbędna biurokracja – likwidowana. Takie były intencje Rządu, gdy rekomendował ustawodawcy uchwalenie Konstytucji Biznesu. Przedsiębiorca nie może być karany brakiem świadczeń za przeoczenie terminu, o którym nie został przez ZUS wcześniej poinformowany – komentuje Adam Abramowicz.

Poniżej dwie przykładowe interwencje Rzecznika MŚP na wniosek przedsiębiorców, którym ZUS odmówił wypłaty świadczenia chorobowego:

  1. W dniu 7 kwietnia 2021 r. do Rzecznika MŚP trafił wniosek przedsiębiorcy, którego małżonka była zgłoszona do ubezpieczenia chorobowego jako osoba współpracująca. Biuro rachunkowe przedsiębiorcy popełniło błąd w rozliczeniach i dokumentach dotyczących lipca 2020 r. Był to błąd czysto techniczny. Po zorientowaniu się, iż błąd ten nastąpił, biuro rachunkowe przekazało niezwłocznie korektę dokumentów rozliczeniowych. Wskutek tej korekty należności za lipiec 2020 r., które początkowo opłacone były w wysokości wynikającej z dokumentów, okazały się niewystarczające – z dokumentów wynikała wyższa kwota do opłacenia. Skutkowało to wyrzuceniem małżonki przedsiębiorcy z ubezpieczenia chorobowego, a w konsekwencji - odmową wypłaty świadczeń.
    ZUS odmówił wyrażenia zgody na opłacenie składki za lipiec 2020 r. po terminie, argumentując, iż zgoda ta ma charakter wyjątkowy. Rzecznik MŚP wystąpił do ZUS z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień w sprawie, wskazując, iż ten przypadek był uzasadniony, a wbrew twierdzeniom ZUS, zgoda na opłacenie składki nie ma charakteru wyjątkowego.
    Po interwencji Rzecznika ZUS wyraził zgodę na opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za lipiec 2020 r. po terminie. W konsekwencji zmienił też decyzję dotyczącą podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.
  2. Do Rzecznika zwrócił się przedsiębiorca, któremu odmówiono przywrócenia terminu do opłacenia składki chorobowej za czerwiec 2020 r. ZUS argumentował to okolicznością wyrażenia zgody na opłacenie składki chorobowej po terminie w 2003 r.
    Rzecznik MŚP wystąpił z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień do ZUS Oddział w Lublinie, w którym podniósł, iż organ rentowy nie ma dowolności w rozstrzyganiu w tego typu sprawach, powinien działać według sprawdzalnych i sprawiedliwych kryteriów. Zdaniem Rzecznika MŚP, nie można uznać za sprawiedliwe i uwzględniające sprawdzalne kryteria odmówienie zgody na opłacenie składki po terminie jedynie dlatego, iż 17 lat temu taką zgodę wyrażono.

W odpowiedzi na wniosek Rzecznika, ZUS wskazał, iż przedsiębiorca nie złożył wniosku o wydanie decyzji w przedmiocie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, tym samym uniemożliwił weryfikację rozstrzygnięcia ZUS przez sąd. W konsekwencji ZUS podtrzymał stanowisko w sprawie.

Pisemne wystąpienia Rzecznika MŚP w przedmiocie dobrowolnych ubezpieczeń chorobowych

Źródło: Rzecznik MŚP

Choroba, wypadekZUS