Składki ZUS 2018. Ile zapłacą przedsiębiorcy?

Katarzyna Sudaj 16.11.2017 09:00 (aktualizacja: )

2017-11-15

Ponad 1200 zł na ubezpieczenia społeczne i składkę zdrowotną zapłacą w 2018 roku samozatrudnieni i osoby opłacające ZUS za siebie od minimalnej podstawy wymiaru.

Składki ZUS 2018. Ile zapłacą przedsiębiorcy?

Składki ZUS 2018 / YAY foto

 

Coraz bliżej 2018 rok i osoby prowadzące działalność gospodarczą zadają sobie pytanie, ile przyjdzie im zapłacić na składki ZUS w nowym roku. Nie została jeszcze uchwalona ustawa budżetowa na rok 2018, a to z niej czerpie się dane do dokładnego ustalenie wysokości podstawy wymiaru składek. Jednak projekt tej ustawy jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie (druk sejmowy nr 1876). Jednak od czerwca br., gdy pojawił się projekt ustawy budżetowej, przez wrześniowe przyjęcie go przez rząd, po listopadową wersję projektu – wszystkie te dokumenty zawierają taką samą kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w wysokości 4.443 zł.

Można przypuszczać, że wysokość tego wynagrodzenia nie ulegnie już zmianie i zostanie ono przyjęte w takiej kwocie. Jest ona o 180 zł wyższa w stosunku do obecnej wysokości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (4.263 zł).

Firma w mieszkaniu - korzyść i niskie koszty czy podatkowa udręka? [SONDA]

Składki ZUS na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców w 2018 roku

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz Fundusz Pracy stanowi 60 proc. tegoż wynagrodzenia podawanego w ustawie budżetowej. Stąd przedsiębiorcy opłacający minimalne składki ZUS będą opłacać je w 2018 roku za siebie od kwoty nie niższej niż 2.665,80 zł (czyli 60 proc. z 4.443 zł). Podstawa wymiaru społecznych składek będzie więc o 108 zł wyższa niż obecnie obowiązująca.

Sprawdź swój nowy numer konta w ZUS online

  

Jak będą kształtować się poszczególne stawki? Zgodnie z obowiązującymi stopami procentowymi, w 2018 roku przedsiębiorcy zapłacą do ZUS:

  • 520,36 zł składki emerytalnej,
  • 213,26 zł składki rentowej,
  • 65,31 zł składki chorobowej,
  • 65,31 zł na Fundusz Pracy,
  • 47,98 zł składki wypadkowej (stawka 1,8% obowiązuje do 31 marca 2018 r., później możliwa zmiana stopy procentowej).

Konsekwencją wyższej podstawy wymiaru jest wzrost o kilka złotych każdego rodzaju składki. W sumie daje to sumę składek na ubezpieczenia społeczne wyższą o 36,94 zł w stosunku do tego, co przedsiębiorcy płacą w 2017 roku.

Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym i ze składką na Fundusz Pracy w 2018 roku wyniesie 912,22 zł. Dodając do tego składkę zdrowotną nawet na poziomie obowiązującym w tym roku, czyli 297,28 zł, otrzymujemy łączą kwotę prawie 1210 zł, którą przedsiębiorcy będą musieli co miesiąc w 2018 roku przeznaczać na składki ZUS.

15 proc. podatku dla małych firm i rozpoczynających działalność

Cieszyć więc może fakt, że już w najbliższym czasie ma wejść w życie ulga na start dla młodych firm, która przewiduje półroczne zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS. A później dwu- lub trzyletni okres tzw. małego ZUS-u ma pomóc rozpoczynającym działalność gospodarczą w obniżeniu kosztów obowiązkowych ubezpieczeń.  

Składka zdrowotna ZUS 2018

Wysokość tej składki poznamy dopiero w drugiej połowie stycznia, gdy będzie znana podstawa obliczania składki zdrowotnej na 2018 rok. Wówczas w komunikacie GUS zostanie podana wysokość wynagrodzenia za czwarty kwartał 2017 roku i wtedy będzie można obliczyć, o ile wzrośnie składka zdrowotna na 2018 rok.

[aktualizacja 17.01.2018]:Stawka zdrowotna na 2018 - duża podwyżka 

Przedsiębiorcy zapłaca prawie 320 zł na ubezpieczenie zdrowotne!

Katarzyna Sudaj
PIT.pl