Pobierz e-pity 2020

Sejm uchwalił ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

04.09.2014 09:00 (aktualizacja: )

Na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2014 r. Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do uchwalonej w dniu 26 czerwca 2014 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 

Zmiany w podatku PIT, CIT i VAT w 2015 roku

Sejm zdecydował o ostatecznym kształcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy przewidują m.in. opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (tzw. CFC, z ang. Controlled Foreign Corporation), czyli zarejestrowanych za granicą tzw. spółek-córek. Chodzi m.in. o przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania przy wykorzystaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o niskich podatkach.

Sejm uchwalił ustawę o PIT i CIT

Źródło Thinkstock

Nowelizacja za CFC uznaje spółki, w których polski podatnik ma minimum 25 proc. udziałów. Dodatkowo, przychody w takiej spółce muszą mieć w co najmniej 50 proc. finansowy charakter, czyli pochodzić m.in. z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji). Kolejnym warunkiem jest to, aby sama spółka zlokalizowana była w kraju, w którym opodatkowanie jest niższe o minimum 25 proc. w porównaniu do stawki CIT w Polsce.

Nowelizacja przewiduje również, że świadczenia otrzymywane przez klientów banku, tzw. cashback w związku z prowadzeniem rachunku bankowego podatnika będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a nie jak dotychczas - według skali podatkowej.

Ponadto, zgodnie z ustawą wprowadzone zostały nowe zwolnienia podatkowe, m.in. dla świadczeń otrzymywanych w wyniku uwzględnienia skargi na przewlekłość postępowania, jak również wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. Teraz nowelizacja zostanie przekazana prezydentowi do podpisu.

Sejm przyjął poprawki Senatu i ostatecznie uchwalił ustawę w dniu 29 sierpnia 2014 r.

Źródło: sejm.gov.pl