Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Samorząd doradców podatkowych krytycznie o projekcie nowelizacji specustawy ws. koronawirusa

23.03.2020 07:30 (aktualizacja: )

Środowisko doradców podatkowych krytycznie ocenia rządowy projekt nowelizacji specustawy w obszarach związanych z podatkami. Projekt, którego założenia zostały ujawnione w weekend, nie uwzględnia większości wniosków zgłaszanych wcześniej przez doradców podatkowych i przedsiębiorców.

Prace nad założeniami do specustawy podatkowej trwają od ponad tygodnia. W tworzenie ułatwień związanych z podatkami zaangażowali się doradcy podatkowi. Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołała specjalny zespół ekspertów, który miał pomóc resortowi finansów w zidentyfikowaniu najbardziej wrażliwych obszarów, w których niezbędna jest interwencja. Szybkie przyjęcie specustawy podatkowej ma pomóc przedsiębiorcom w zachowaniu płynności finansowej i ratowaniu biznesu w czasie kryzysu epidemicznego, gdy obroty wielu firm spadły niemal do zera,

<< Jakie rozwiązania proponuje MF w pakiecie działań tarczy antykryzysowej?

- Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej powinny być rzeczywistym kołem ratunkowym dla gospodarki. Wymaga to wprowadzenia szeregu udogodnień w prowadzeniu biznesu, ale także ulg w płatnościach publicznoprawnych. Nie wystarczy bowiem tylko odroczenie terminów płatności składek na ubezpieczenie społeczne czy zobowiązań podatkowych czy też odroczenie wejścia w życie nowych regulacji jak np.: JPK, kasy online czy też rejestr rzeczywistych beneficjentów. Zaproponowane rozwiązania w projekcie z 21 marca są absolutnie poniżej minimalnych oczekiwań. Niezbędne jest odroczenie wykonania obowiązków, które wobec sytuacji masowej kwarantanny, a nawet tylko pracy zdalnej, nie są realne do wykonania. Nie jest możliwe zachowanie terminów rozliczenia podatku CIT, złożenia sprawozdań finansowych, rozliczenia podatku dochodowego osób fizycznych, złożenia różnego rodzaju oświadczeń i raportów, czy też w końcu udział w kontrolach podatkowych i zachowanie terminów procesowych. Wszystkie te terminy winny być od 14 marca zawieszone do czasu ogłoszenia zawieszenia stanu epidemii. Tym samym o ten czas powinny ulec przedłużeniu. – wyjaśnia prof. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

<< Działania pracodawcy w razie zagrożenia koronawirusem

Zespół KRDP opracował i przekazał do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju 53 propozycje zmian w przepisach podatkowych. Większość z nich dotyczyła m.in. przesunięcia terminu złożenia deklaracji podatkowych lub zapłaty podatku, ale w postulatach doradców podatkowych znalazł się także punkt mówiący o automatycznym wstrzymaniu kontroli podatkowych w czasie kryzysu. Jednak projekt nowelizacji specustawy, którego założenia zostały ujawnione przez media w weekend, nie uwzględnia większości wniosków o które apelowali doradcy podatkowi i przedsiębiorcy. 

<< Prezydent obiecał zwolnienie ze składek ZUS dla najmniejszych firm

- Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje ustawowe zawieszenie biegu wszelkich terminów w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych, w tym, także w postępowaniach sądowoadministracyjnych. Z niezrozumiałych przyczyn, zupełnie inaczej w projekcie specustawy traktowane są postępowania i kontrole podatkowe, gdzie decyzja o zawieszeniu miałaby należeć do organów podatkowych, które mogłyby, ale nie musiały, zawiesić postępowania i kontrole na wniosek podatnika lub z urzędu. W momencie wprowadzenia na terenie całego kraju stanu epidemii niezrozumiałe jest również proponowanie przepisu, zgodnie z którym Minister Finansów mógłby zawieszać postępowania podatkowe i kontrole na określonym przez siebie obszarze kraju. Podatnicy oczekują zdecydowanych i kompleksowych działań – mówi Radomir Szaraniec, wiceprzewodniczący KRDP, który koordynuje pracę zespołu ekspertów.

Krajowa Rada Doradców Podatkowych deklaruje dalsze działania mające na celu przekonanie rządu do interwencji w obszarach związanych z podatkami. Zespół ekspertów KRDP opracował kolejny pakiet poprawek do projektu specustawy – wskazując na konkretne zagrożenia, które może nieść przyjęcie przepisów w postaci pierwotnej, zaproponowanej przez urzędników Ministerstwa Finansów.

Źródło: kidp.pl

Koronawirus w Polsce