Rzecznik Praw Podatnika dziś na posiedzeniu rządu

28.05.2019 07:30 (aktualizacja: )

Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów rząd ma zająć się projektem ustawy powołującej instytucję Rzecznika Praw Podatnika. Będzie on stał na straży praw podatników i ma współpracować z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Rząd przyjął projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika

Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika zakłada utworzenie profesjonalnej instytucji, której celem ma być ochrona szeroko pojętych praw podatników. Rzecznik ma przyczynić się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa podatników w kontaktach z administracją skarbową, wzmocnić ich pozycję, zniwelować dysproporcję pomiędzy uprawnieniami organów skarbowych a możliwościami obrony obywateli.

Karta Praw Podatnika od 2020 roku

Rzecznik Praw Podatnika będzie zależny od ministra finansów, którego to resort przygotował projket przepisów.

Już rok temu MF zapowiadało, że przepisy związane z Rzecznikiem Praw Podatnika będą związane z wprowadzeniem nowej Ordynacji Podatkowej.

Po raz pierwszy już siedem lat temu, w 2012 roku PiS podzielił się pomysłem na powołanie instytucji Rzecznika Praw Podatnika.

/ks