Rzecznik Praw Podatnika w nowej Ordynacji podatkowej

29.03.2018 10:00 (aktualizacja: )

Instytucja Rzecznika Praw Podatnika powinna znaleźć się w nowej Ordynacji podatkowej. Byłaby korzystna zarówno dla podatników, jak i fiskusa - powiedział w rozmowie z PAP wiceminister finansów Paweł Gruza.

[aktualizacja 28.05.2019r.]: Rzecznik Praw Podatnika dziś na posiedzeniu rządu

Rzecznik Praw Podatnika w nowej Ordynacji podatkowej

Rzecznik Praw Podatnika w nowej Ordynacji podatkowej / YAY foto

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego przygotowała Projekt ustawy - Ordynacja podatkowa wraz z uzasadnieniem. Choć jak zapewnił wiceminister „resort finansów prowadzi bardzo dobry dialog z komisją kodyfikacyjną”, to obecny projekt MF chce jeszcze uzupełnić o pewne elementy np. wpisać do Ordynacji instytucję Rzecznika Praw Podatnika. Miałby on „identyfikować obiektywne przyczyny konfliktowych rozstrzygnięć na linii państwo-podatnik”.

Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika już w połowie 2012 roku był w Sejmie

Innymi słowy w przypadku negatywnych wyroków sądowych dla organów skarbowych, Rzecznik powinien być w stanie powiedzieć, czy dany problem wynika z niejasnego przepisu, złej interpretacji dobrego przepisu, niewłaściwego zebrania materiału dowodowego, czy też z błędu na poziomie sądu. Dzięki temu można by usprawniać postępowanie podatkowe, racjonalizować przepisy, a to powinno być korzystne zarówno dla podatników, jak i aparatu skarbowego.

Rzecznik Praw Przedsiębiorcy - taki projekt też już był

Przygotowany projekt Ordynacji podatkowej ma zostać jeszcze uproszczony tak, aby nie był zbyt szczegółowy i obszerny. Dopiero po uwzględnieniu tych postulatów, projekt nowej Ordynacji podatkowej zostanie wniesiony do Sejmu – jak zadeklarował wiceminister finansów Paweł Gruza - do końca 2018 roku.

/ks na podstawie PAP