Rzecznik MŚP proponuje zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych

Ewelina Czechowicz

20 kwietnia 2021 r. odbyła się pierwsza konferencja programowa z cyklu „Dziesiątka Rzecznika MŚP” organizowana przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Business Centre Club. Tematem spotkania z udziałem ekspertów i ekonomistów były propozycje zmian w systemie ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców. Jakie zmiany proponuje Rzecznik MŚP?

Rzecznik MŚP proponuje zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych

Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP postuluje zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych. Uważa, że powinien zostać z zasad  „Małego ZUSu +” wykreślony limit przychodów w wysokości 120 tysięcy złotych oraz ograniczenia czasowego możliwości korzystania z tej formy opłacania składek. Adam Abramowicz uważa, że  że przychód nie jest dobrym miernikiem sytuacji finansowej przedsiębiorcy, a uzależnienie możliwości korzystania z „Małego ZUSu +” od przychodu dyskryminuje przedsiębiorców prowadzących działalność np. w branży handlowej.

Rzecznik MŚP proponuje zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców

Źródło:shutterstock

Europejskie rozwiązania dotyczące składek przedsiębiorców

Na konferencji Rzecznika MŚP przedstawiono przykłady europejskich systemów ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców. Omówiono ich różnice w odniesieniu do systemu polskiego. Wskazano, że brytyjski system ubezpieczeń, który jest znacznie łagodniejszy dla przedsiębiorców osiągających niewysokie dochody od polskiego. Wskazano, że system słowacki, opiera się na składkach proporcjonalnych do dochodu, które są również nieco niższe niż w Polsce w niższych przedziałach dochodowych. Niektóre państwa jak Niemcy mają dobrowolne składki na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców.   Na konferencji Rzecznika MŚP Paweł Jaroszek, Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poinformował i, że ZUS rozpoczął prace nad podobnym projektem i zaprasza Rzecznika MŚP i przedstawicieli Rady Przedsiębiorców do współpracy przy wypracowywaniu najlepszych rozwiązań w tym zakresie.

Przedsiębiorcy potrzebują wsparcia

Pandemia i jej skutki sprawia, że przedsiębiorcy szczególnie teraz potrzebują wsparcia. Prowadzący mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa wskazują również na potrzebę reformy. Ilość wniosków o kończące się wsparcie z tarczy antykryzysowej świadczy o problemach z opłacaniem składek przez firmy w dobie koronawirusa. Zapłata ryczałtowej składki do ZUS jest dla wielu firm obecnie problematyczna. Postulat Rzecznika MŚP o wykreśleniu z ustawy „Mały ZUS Plus” limitu przychodowego w wysokości 120 tysięcy złotych oraz ograniczenia czasowego możliwości korzystania z tej formy opłacania składek przedsiębiorcy oceniają pozytywnie i oczekują takich zmian.  Obecni na spotkaniu przedsiębiorcy podkreślali również, że ich zdaniem mają zbyt mały wpływ na regulacje prawne w tym istotnym dla nich zakresie.

ZUS