Ryczałt od dochodów spółek: objaśnienia podatkowe MF ws. estońskiego CIT

Redakcja PIT.pl

Ministerstwo Finansów (MF) przygotowało praktyczny przewodnik, który ułatwia rozliczanie ryczałtu od dochodów spółek. Chodzi o nowy, fakultatywny model opodatkowania dla podatników CIT, który jest wzorowany na modelu obowiązującym w Estonii. Podatnicy, którzy będą stosować się do objaśnień podatkowych, mogą skorzystać z ich mocy ochronnej.


Źródło:  MF

Estoński CIT to opcja pozwalająca firmom na zastąpienie dotychczasowych zasad rozliczania CIT podatkiem od dystrybucji zysków. Zamiast płacić podatek co miesiąc, co kwartał czy co rok, od osiągniętego w tym okresie dochodu, estoński podatnik płaci go jedynie od kwoty, którą sam zdecyduje się przenieść poza biznes, np. w formie dywidendy. W ten sposób przedsiębiorca ma 100% kontroli nad wysokością i terminem opodatkowania. To także maksymalnie uproszczony sposób rozliczenia podatku, który zdejmuje z firm obowiązki związane z prowadzeniem rachunkowości podatkowej - podkreśla wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Korzyści z estońskiego CIT

Skorzystanie z tzw. estońskiego CIT jest możliwe od 1 stycznia 2021 r. Dzięki rozwiązaniom zawartym w podatkowym pakiecie Polskiego Ładu ten model opodatkowania będzie jeszcze bardziej atrakcyjną i szerzej dostępną opcją podatkową. Zniesiony zostanie m.in. obowiązujący w 2021 r. limit przychodowy (100 mln zł rocznie) oraz obowiązek ponoszenia nakładów inwestycyjnych na określone cele w określonej wysokości. Ponadto, obok spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, z ryczałtu będą mogły skorzystać również spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne oraz proste spółki akcyjne.

Co można znaleźć w objaśnieniach

W objaśnieniach podatkowych przedstawiono kluczowe kwestie związane z działaniem ryczałtu od dochodów spółek, m.in.:

  • podmioty uprawnione do estońskiego CIT,
  • warunki skorzystania z estońskiego CIT,
  • procedura „wejścia” w estoński CIT,
  • zasady i przedmiot opodatkowania w reżimie estońskiego CIT,
  • konsekwencje naruszenia warunków uprawniających do skorzystania z estońskiego CIT,
  • procedura „wyjścia” z estońskiego CIT.

Objaśnienia zawierają ponad 50 praktycznych przykładów, które dotyczą najważniejszych zagadnień związanych z tą formą opodatkowania.

Chcemy, aby zasady działania estońskiego CIT były dla podatników przyjazne i w pełni zrozumiałe. Podejmujemy szereg działań, aby osiągnąć ten cel. Jednym z nich jest praktyczny przewodnik po ryczałcie od dochodów spółek -  dodaje wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Chcemy, aby estoński CIT był odpowiedzią na realne potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców, dlatego w ostatnich czasie studiowaliśmy zgłoszone przez Państwa wątpliwości. Dziękujemy za wszystkie uwagi zgłoszone w ramach konsultacji. Stanowiły one dla nas cenne wskazówki podczas prac nad finalną wersją objaśnień. 

Przejdź do objaśnień podatkowych.

Źródło: MF

CIT