Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Różne adresy zamieszkania małżonków rozliczających się wspólnie a miejsce złożenia zeznania PIT

Iwona Maczalska 24.04.2017 10:00 (aktualizacja: )

Wspólne rozliczenie małżonków jest jedną z najczęściej wykorzystywanych preferencji w rozliczaniu rocznych zeznań PIT. Choć od dawna wspólne rozliczanie nie ulegało zmianie, to nadal pewne kwestie budzą wiele wątpliwości.

Różne adresy zamieszkania małżonków rozliczających się wspólnie a miejsce złożenia zeznania PIT
Źródło: YAY foto

Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, którzy pozostawali przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim, a także pomiędzy którymi istniała przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, mają prawo do złożenia wspólnego wniosku o łączne opodatkowanie od sumy swoich i małżonka przychodów. Zasady wspólnego rozliczenia reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl jej przepisów, aby małżeństwo mogło skorzystać ze wspólnego opodatkowania, musi spełnić następujące warunki:

  • musi podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,
  • musi pozostawać przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim,
  • musi występować system współwłasności majątkowej małżeńskiej przez cały rok podatkowy,
  • małżonkowie muszą złożyć wspólny wniosek, wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym.

Małżonkowie o rożnych miejscach zamieszkania – do którego US złożyć zeznanie PIT?

Sytuację wspólnego rozliczenia małżonków, którzy posiadają różne miejsca zamieszkania reguluje § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 roku w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.u. 2005 nr 165 poz. 1371). Zgodnie z nim właściwość miejscową małżonków posiadających różne miejsca zamieszkania ustala się według miejsca zamieszkania jednego z małżonków, wskazanego we wspólnym rozliczeniu rocznym. Oznacza to, że małżonkowie wspólnie muszą zadecydować, czy rozliczenie roczne będą składali w urzędzie skarbowym męża, czy żony. Należy zaznaczyć, że postępowanie to dotyczy zarówno małżonków rozliczających się drogą tradycyjną jak i za pośrednictwem internetu.

Iwona Maczalska, PIT.pl