Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 rok liniowców

Redakcja PIT.pl

Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym do 22 maja muszą rozliczyć roczną składkę zdrowotną. Rozliczenia dokonuje się w deklaracji ZUS DRA lub ZUS RCA składanej za kwiecień. Jak rozliczyć składkę zdrowotną tłumaczy dla PIT.pl - ekspert.

» Roczne rozliczenie składki zdrowotnej. Najczęstsze pytania i odpowiedzi ZUS

Rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 r. na podatku liniowym

W przypadku podatku liniowego rozliczając składkę zdrowotną, należy wypełnić pola 12-18 w części XII ZUS DRA lub w części III.F. Przedsiębiorcy, którzy prowadzili w 2022 r. działalność, którą następnie zamknęli lub zawiesili, również muszą złożyć deklaracje z rocznym rozliczeniem.

Deklaracji nie muszą natomiast składać przedsiębiorcy będący zwolnieni z opłacania  składki zdrowotnej w 2022 r.

Jak obliczyć składkę zdrowotną?

Aby wyliczyć roczną składkę zdrowotną, należy pomnożyć podstawę wymiaru składki przez jej stawkę. Podstawą wymiaru dla podatników opodatkowanych liniowo jest dochód pomniejszony o ujemny remanent (o ile taki wystąpił).  Do dochodu nie dolicza się natomiast dodatniego remanentu – zasada ta obowiązuje tylko przy rozliczeniu składki zdrowotnej za 2022 r. Stawka składki zdrowotnej dla liniowców wynosi 4,9% podstawy. Jeżeli jednak średni miesięczny dochód za miesiące, za które przedsiębiorca podlegał oskładkowaniu w 2022 r., był niższy niż minimalne wynagrodzenie za pracę (3010 zł), za podstawę wymiaru składki przyjmuje się tę kwotę.

Rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 rok liniowców

Źródło: Shutterstock

Nadpłata lub niedopłata składki zdrowotnej na podatku liniowym za 2022 r.

Po wyliczeniu rocznej składki zdrowotnej musimy jeszcze porównać ją z zapłaconymi składkami miesięcznymi. Jeżeli kwota zapłaconych składek miesięcznych jest niższa od składki rocznej, powstałą niedopłatę musimy uregulować do 22 maja. Jeżeli natomiast  kwota składek miesięcznych jest wyższa od składki rocznej, wówczas do 1 czerwca możemy za pośrednictwem platformy ZUS PUE złożyć wniosek o zwrot nadpłaty. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona zwrotu na rachunek bankowy zapisany na koncie płatnika składek do 1 sierpnia, jeżeli na koncie ubezpieczonego nie ma

zaległości w składkach. W przypadku niezłożenia wniosku nadwyżka zostanie rozliczona do końca roku.

Autor: Rafał Knap, radca prawny, kancelaria Graś i Wspólnicy

Składka zdrowotnaPodatek liniowyRozliczenie roczneZUS