Rolnicy będą sprzedawać więcej produktów rolnych bez podatku

Piotr Szulczewski

Zgodnie z projektami rządowymi, warunki sprzedaży bezpośredniej będą korzystniejsze niż w tym roku. Zmienią się limity sprzedaży oraz miejsca, w których sprzedaż ma być dozwolona.

 

<< Sprzedaż truskawek, czereśni, jagód - jak to rozliczyć? >>

 

Propozycje zmian zostały przedstawione przez Premiera Mateusza Morawieckiego na publicznym spotkaniu w Głogowie. Zgodnie z zapowiedziami zmiany spowodować mają podwyższenie do 40.000 zł limit zwolnionych z podatku dochodowego przychodów z rolniczej sprzedaży detalicznej. Obecnie zwolnienie obejmuje przychody, do kwoty 20 000 zł rocznie, ze sprzedaży produktów nieprzekraczającej ilości, która może być zbywana w ramach rolniczego handlu detalicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Limity ilościowe do których stosowana jest kwota 20.000 zł, określone są obecnie w rozporządzeniu z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania. W efekcie proponowanej zmiany dojdzie do dwukrotnego podwyższenia obecnie funkcjonujących norm.

 

<< Normy dla działów specjalnych produkcji rolnej 2018 >>

 

Dodatkowo propozycja Premiera objęła poszerzenie punktów, w których sprzedaż będzie mogła mieć miejsce. Obecnie sprzedaż ta odbywać może się wyłącznie w miejscach w których produkty te zostały wytworzone, lub przeznaczonych do prowadzenia handlu (targowiska, targi, stragany). Zmiana może spowodować, że sprzedaż będzie dopuszczalna jako kontraktacja bezpośrednio u odbiorców towarów (sprzedaż u klienta), przed sklepami, na chodnikach, w miejscach publicznych, na festynach itp.

 

<< Rolnik też składa deklarację podatkową PIT >>

 

Zapowiedzi innych zmian korzystnych dla rolników

Plan zmian i wsparcie wsi obejmie szerszą grupę zmian, nie tylko podatkowych. Zgodnie z zapowiedziami obejmą one tzw. plan dla wsi, który obejmuje następujące płaszczyzny działań:

  • Większe dofinasowanie do paliwa rolniczego

W celu zmniejszenia kosztów w gospodarstwach rolnych, zwiększone zostanie wsparcie finansowe do zakupu paliwa rolniczego zużywanego przy uprawie pól i hodowli bydła.

  • Utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego

Dla stabilizacji rynków rolnych utworzony zostanie Narodowy Holding Spożywczy, który będzie alternatywą dla firm przejętych w ramach prywatyzacji na początku okresu transformacji. Zapewniony zostanie organizacyjny i właścicielski udział rolników-producentów rolnych w firmach Holdingu.

  • Większa sprzedaż bezpośrednia i rolniczy handel detaliczny

Zapewnienie rolnikom, szczególnie z mniejszych gospodarstw, bezpośredniego udziału w rynku konsumenckim poprzez rozszerzenie sprzedaży detalicznej i rolniczego handlu detalicznego.

  • Zdrowa polska żywność

Zwiększona zostanie pomoc w rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości, szczególnie ekologicznej, tradycyjnej i regionalnej, która ma stać się rozpoznawalnym znakiem polskiego rolnictwa. Wprowadzone zostanie oznakowanie produktów wolnych od GMO.

  • Wsparcie rolnictwa na terenach górskich

W celu lepszego wykorzystania użytków zielonych nastąpi wsparcie hodowli bydła mięsnego, kóz i owiec. Dla terenów górskich wdrożona zostanie specjalna polityka.

  • Przeciw suszy

Przeciwdziałając suszy i innym zmianom klimatycznym wdrożony zostanie program poprawy żyzności gleb, w tym wapnowania, oraz zwiększona zostanie retencja wód wraz z wprowadzeniem systemu nawodnień w rolnictwie.

  • Polskie pasze

W celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego Polski oraz wsparcia ochrony gleb, białko paszowe z zagranicy będzie sukcesywnie zastępowane białkiem z produkcji krajowej.

  • Rolnictwo dla ekologii

Podjęte zostaną działania mające na celu wsparcie wykorzystania surowców rolniczych w przemyśle oraz nastąpi rozwinięcie odnawialnych źródeł energii (OZE) w rolnictwie, które są przyjazne środowisku i akceptowane społecznie.