Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Sprzedaż truskawek, czereśni, jagód - jak to rozliczyć?

Piotr Szulczewski 30.06.2014 09:00 (aktualizacja: )

Z własnego ogrodu, uprawy czy może kupione od rolnika? Od tego, skąd pochodzą sprzedawane owoce zależeć będzie, jak powinny zostać opodatkowane oraz czy przy sprzedaży zastosowanie znajduje kasa fiskalna czy też można z niej nie korzystać.

Rolnik nie ma obowiązku wykazywać przychodu i rozliczać podatku z tytułu sprzedaży własnych upraw rolnych. Do powyższej kategorii należy również sprzedaż truskawek, wiśni, czereśni i innych owoców pochodzących z własnych sadów i pól. Nie na znaczenia, czy sprzedaż dokonywana jest w gospodarstwie rolnym, czy też na straganach lub w przydrożnych budkach. Z tytułu działalności rolniczej jedyną formą opodatkowania pozostaje podatek rolny, którego wysokość uzależniona jest od wielkości upraw, ich położenia oraz klasy gruntów.

Działalność w ramach dostaw bezpośrednich wymaga rejestracji w kwestiach sanitarnych. Producent zobowiązany jest złożyć do właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wniosek o wpis do rejestru zakładów prowadzących sprzedaż bezpośrednią. Inaczej jest w przypadku sprzedaży owoców z przydomowych ogródków, które nie stanowią gospodarstwa rolnego opodatkowanego podatkiem rolnym. Przychód, o ile hodowla nie będzie miała miejsca w ogrzewanych szklarniach lub tunelach, rozliczyć należy jako tzw. inne źródła przychodów.

W przypadku handlu owocami nabytymi od rolnika i odsprzedawanymi dochodzi do prowadzenia działalności gospodarczej. Istnieje zatem obowiązek rejestracji i wykazywania przychodów z takiego rodzaju działalności.

Kasa fiskalna

Zwolnieniu z obowiązku rejestracji za pomocą kasy fiskalnej podlegają dokonywane przez rolników ryczałtowych dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczących usługi rolnicze, korzystających ze zwolnienia od podatku VAT. Gospodarstwo, które zrezygnuje z rozliczenia jako tzw. rolnik ryczałtowy, powinno zbadać, czy wartość sprzedaży w danym roku lub za rok wcześniejszy nie przekracza limitu 20.000 zł.

W przypadku sprzedaży własnych owoców pochodzących spoza gospodarstwa rolnego lub ich odsprzedaż, po wcześniejszym ich kupnie, kasa fiskalna powinna być stosowana. Obowiązują tu zasady takie, jak w przypadku standardowej sprzedaży (czyli m.in. limit zwolnienia 20.000 zł rocznie).