Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Pierwsze czytanie projektu ustawy

Redakcja PIT.pl

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia. Rodzice sami zdecydują, czy chcą otrzymywać 500 zł miesięcznie przez dwa lata, czyli 1000 zł przez rok. W piątek 17 września br. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy.

» Rodzinny kapitał opiekuńczy. Dla kogo, w jakiej wysokości i na jakich zasadach? [projekt]

Projekt ustawy o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym – ważnej części Polskiego Ładu – wpisuje się w politykę przeciwdziałania negatywnym trendom demograficznym poprzez wprowadzenie nowego świadczenia kierowanego do rodzin z dziećmi oraz zintensyfikowanie działań na rzecz rozwoju i utrzymania systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Źródło: MPiPS

To 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia – bez kryterium dochodowego. Co ważne, rodzice sami zdecydują, na co wydać pieniądze, a także czy chcą otrzymywać 500 zł miesięcznie przez dwa lata, czyli 1000 zł przez rok.

Projekt ustawy w Sejmie

17 września br. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym.

– W centrum uwagi polskiego rządu jest polska rodzina. Chcemy kontynuować budowę państwa dobrobytu, który będzie odpowiadał standardom europejskim – tą strategią jest właśnie plan intensywnego, strategicznego rozwoju, jaki zakłada Polski Ład – podkreśliła w swoim wystąpieniu w Sejmie minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Jak dodała, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to instrument, który pomoże rodzicom łączyć pracę zawodową z życiem rodzinnym.

Wiceminister rodziny Barbara Socha zaznaczyła z kolei, że propozycja ta rozwiązuje „odwieczny problem utrzymania opieki żłobkowej i przewiduje, że dzięki temu będzie większe zainteresowanie samorządów w tworzeniu nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi”.

Obsługą procesu przyjmowania, przyznawania i wypłaty wniosków zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rozwiązanie ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r. W pierwszym roku działania ze wsparcia ma skorzystać ok. 615 tys. dzieci.

Rodzinny kapitał opiekuńczy

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dofinansowanie pobytu w żłobku również dla pierwszych dzieci

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym zakłada również wprowadzenie stałego dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci nieobjętych rodzinnym kapitałem opiekuńczym, np. pierwszych dzieci w rodzinie. Dofinansowanie to będzie wynosić 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców. Również tutaj nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe.

Rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r., natomiast dofinansowanie przysługiwać będzie z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r. Tą formą wsparcia zostanie objętych ok. 110 tys. dzieci.

Większe nakłady na program „Maluch+”

Planowana jest także rozbudowa resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”. Będzie ona polegała na integracji różnych źródeł dofinansowania, tzw. poza środkami krajowymi, również Instrumentu Odbudowy i Odporności oraz Europejskiego Funduszu Społecznego+, które będą przeznaczone na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki.

Dzisiaj budżet programu to 450 mln zł rocznie, po zmianach będzie to aż 1,5 mld zł rocznie.

Źródło: MPiPS

ZUSPolski Ład