Przychody ze sprzedaży licencji na program to wpływy z praw autorskich

18.01.2016 10:00 (aktualizacja: )

Standardowo przychody z praw autorskich kojarzą się z wpływami ze sprzedaży książek czy z wpływami z pracy dziennikarzy. Ale definicja wpływów z praw autorskich jest szersza. Obejmuje m.in. sprzedaż licencji na własny program komputerowy czy przeznaczony na telefony.

Przychody ze sprzedaży licencji na program to wpływy z praw autorskich 

Źródło: YAY foto

Coraz więcej osób w Polsce korzysta z możliwości, jakie dają różnego rodzaju internetowe sklepy z oprogramowaniem. W wielu przypadkach „wstawienie” na wirtualne półki programu nic nie kosztuje, a jeśli spodoba się on odbiorcom, może przynieść spore pieniądze. Potem jednak pojawia się problem, jak tego typu wpływy potraktować. Okazuje się, że przy rozliczeniu kwotę przychodów można wpisać w rubrykę w PIT, w której wylicza się przychody z praw autorskich i pokrewnych.

Program jest utworem

Potwierdziła to Izba Skarbowa w Łodzi winterpretacji z 22 grudnia 2015 r. (sygnatura IPTPB1/4511-590/15-4/MD). Wykładnia była odpowiedzią na pytanie programisty, który poprzez sklep internetowy sprzedaje licencje na swoją aplikacje na telefony i tablety. Urzędnicy stwierdzili, że według art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, „za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw”. Zwrócili oni uwagę, że wyrażenie „przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów” oznacza, że przychodem z praw majątkowych są nie tylko wpływy ze sprzedaży tych praw, ale także – jak napisali – „wpływy z korzystania z tych praw, a zatem z czynności i zdarzeń, których podstawą są posiadane przez podatnika prawa autorskie i prawa pokrewne”.

Wspomniane inne przepisy to m.in. ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych, która mówi wprost, że „przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)” oraz która do utworów zalicza programy komputerowe.

Bez zaliczek w ciągu roku

W tej sytuacji – jak wynika ze stanowiska izby skarbowej – podatnik, który uzyskuje przychody ze sprzedaży licencji na użytkowanie stworzonej przez siebie aplikacji spełnia „warunkujące zaliczenie określonych działań, jako związanych z korzystaniem przez twórcę z praw autorskich. Konsekwencją powyższego jest to, że przychody uzyskane z ww. tytułu zaliczane są do źródła przychodów, o którym mowa w cytowanym powyżej art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są bowiem przychodem z praw autorskich”.

Taka kwalifikacja oznacza, że podatnik nie musi płacić zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego. Innymi słowy, może on wpłacić całą wymaganą prawem kwotę przy okazji rozliczenia rocznego, jako że – oczywiście – z uzyskanych przychodów musi się z fiskusem rozliczyć i zapłacić podatek.

Wyższe koszty uzyskania przychodu

Ale – o czym w interpretacji już się nie wspomina – zaliczenie wpływów ze sprzedaży licencji na używanie programu do przychodów z praw autorskich daje jego twórcy szansę na zastosowanie wysokich, bo 50-proc. kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów „z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami” określa się na „50% uzyskanego przychodu”. Z zastrzeżeniem wszakże, że łączna kwota kosztów uzyskania przychodów z praw autorskich nie może przekroczyć połowy kwoty stanowiącej górną granicę I progu podatkowego, a wiec sumy 85 528 zł.

Marek Siudaj, Tax Care
taxcare