Projekt zniesienia limitu 30-krotności składek ZUS w Sejmie

Katarzyna Sudaj 15.11.2019 09:09 (aktualizacja: )

Do Sejmu nowej IX kadencji trafił już projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który dotyczy zniesienia górnego limitu wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, począwszy od 2020 roku.

Projekt zniesienia limitu 30-krotności ZUS wycofany z Sejmu. Jednak Premier nie składa broni

I choć niespełna miesiąc temu, przed wyborami, wicepremier Jarosław Gowin głośno protestował wobec takich planów, a w podobnym tonie wypowiadała się minister Jadwiga Emilewicz, to już po weekendzie Sejm zajmie się proponowaną zmianą przepisów.

Projektodawcy chcą, by składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe była odprowadzana od całości przychodu (tak jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego). Zasada ta zostanie wprowadzona również przy składkach płaconych przez płatnika składek pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych na Fundusz Emerytur Pomostowych.

W trosce o nadmiar obowiązków i wyższe emerytury dla dobrze zarabiających

W uzasadnieniu czytamy: "Zniesienie limitu w wysokości podstawy wymiaru składek oznacza brak potrzeby ciągłego monitorowania wysokości otrzymywanych przychodów zarówno przez płatnika składek jak i przez ubezpieczonego, szczególnie w przypadku gdy ubezpieczony wykonuje kilka rodzajów pracy. Projekt ustawy zmniejsza obciążenia biurokratyczne dla pracodawców i ubezpieczonych."

Im więcej i im wyższe składki na emeryturę i rentę, tym wyższe świadczenia czekają w przyszłości na ubezpieczonego - uzasadnia projektodawca. Obecnie limit wynosi 142.950,00 zł rocznie (dla 2019), co daje prawie 12 tys. zł miesięcznie.

7,1 mld zł wpływów więcej do budżetu

Ustawodawca szacuje, że zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia spowoduje wzrost wpływów składkowych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (szacowany na kwotę 7,1 mld zł).

Zmiana przepisów ma dotyczyć ok. 370 tys. osób, które osiągają zarobki wyższe niż trzydziestokrotność prognozowanego wynagrodzenia (powyżej 142.950 zł rocznie).

Rząd może nie zobaczyć oczekiwanych miliardów

Na wtorek 19 listopada zaplanowano pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 14). A dwa dni później, w czwartek 21 listopada Komisja przedstawi sprawozdanie na temat planowanej nowelizacji przepisów.

Limit 30-krotnościZUS