Pobierz e-pity 2019

Powrót ulgi mieszkaniowej dla spadkobierców III grupy podatkowej

Iwona Maczalska 10.01.2014 09:00 (aktualizacja: )

Iwona Maczalska7 stycznia w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę zmieniająca ustawę o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Nowelizacja przywraca prawo do ulgi mieszkaniowej dla spadkobierców III grupy podatkowej, którzy prawo to utracili na mocy zmiany przepisów w 2007 roku.

Nowelizacja jest odpowiedzią na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lipca 2011 roku sygn. P 36/10. W wyroku tym organ stwierdził, że zmiana wymogów formalnych umowy o opiekę zawartej przez spadkobierców zaliczanych do III grupy podatkowej jest niezgodna z konstytucją. Problem dotyczył w szczególności warunków nabycia tzw. ulgi mieszkaniowej dla spadkobierców zaliczonych do III grupy podatkowej, które zmieniły się od dnia 1 stycznia 2007 roku. Po tej dacie spadkobiercy chcący skorzystać z ulgi mieszkaniowej zobowiązani byli zawrzeć umowę w formie pisemnej oraz załączyć notarialnie poświadczone podpisy. Zdaniem WSA w Szczecinie ,, nowelizacja pozbawiła możliwości nabycia prawa do ulgi mieszkaniowej spadkobierców, którzy zawarli umowę o opiekę przed organem gminy, sprawowali ją przez okres 2 lat, zaś spadkodawca zmarł po 1 stycznia 2007 r., kiedy to obowiązywały już nowe warunki nabycia tej ulgi”.
 

Kto płaci i za co płaci podatek od darowizny

W myśl nowelizacji spadkobiercy zaliczanemu do III grupy podatkowej, który do dnia 31 grudnia 2006 r. zawarł przed organem gminy umowę o sprawowanie opieki nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, przysługuje prawo do ulgi podatkowej, jeżeli po tym dniu nabył on w drodze spadku po spadkodawcy budynek mieszkalny, jego część bądź spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

 

Od 22 stycznia wraca ulga mieszkaniowa

Przypomnijmy, że prawo spadkobierców III grupy podatkowej określane mianem ulgi mieszkaniowej dotyczyło możliwości wliczenia do podstawy opodatkowania powierzchni użytkowej otrzymanej nieruchomości do wysokości nieprzekraczającej 110 m2. W przypadku nabycia lokali o powierzchni przekraczającej 110 m2 zwolnienie przysługiwało wyłącznie do części powierzchni.

Od dnia wejścia w życie ww. ustawy spadkobiercy mający prawo do ulgi będą mogli złożyć wniosek o wznowienie postępowania w ich sprawie. Termin składania wniosków mija dnia 31 grudnia 2014 roku.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2014 roku.

Iwona Maczalska,
PIT.pl