Porozumienie o rozwiązaniu najmu - wypłaty z podatkiem VAT czy bez?

Piotr Szulczewski 27.11.2017 10:00 (aktualizacja: )

Rozwiązanie umowy najmu pod wpływem porozumienia rodzi konieczność rozliczenia dodatkowej kwoty z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy najmu. Sytuacja komplikuje się, jeśli chodzi o rozliczenia najmu opodatkowanego VAT - jeśli wypłacaną kwotę traktować bowiem jako odszkodowanie – to nie ma podstaw, by naliczać podatek z tytułu rozliczenia.

Porozumienie o rozwiązaniu najmu - wypłaty z podatkiem VAT czy bez?

Porozumienie o rozwiązaniu najmu - wypłaty z podatkiem VAT czy bez? / YAY foto

Zgodnie z koncepcją przyjętą przez sądy administracyjne, fakt wcześniejszego rozwiązania umowy najmu za porozumieniem nie stanowi podstawy roszczeń odszkodowawczych. W efekcie wypłaty, nawet oficjalnie nazywane przez strony odszkodowawczymi, nie spełniają roli, jaką przypisuje się temu rodzajowi wypłat. O charakterze danego świadczenia nie decyduje bowiem nadana mu przez strony danej czynności nazwa, ale jego cechy istotne z punktu widzenia prawa podatkowego. Cechą odszkodowania pojmowanego jako wyrównanie uszczerbku wywołanego nieprawidłowym zachowaniem kontrahenta jest to, że nie wiąże się ono z żadnym wzajemnym świadczeniem ze strony podatnika. Odszkodowanie to świadczenie wynikające z wynikłego zdarzenia, które jest niezgodne z wolą otrzymującego zapłatę. Natomiast w przypadku umowy najmu, zapłata za przedterminowe rozwiązanie umowy następuje za zgodą wynajmującego. Oznacza to, że wynajmujący akceptuje taką sytuację. Stan taki nie daje podstaw do uznania, że doszło do jakiejkolwiek szkody. Konsekwencją jest rozliczenie świadczenia usługi za wynagrodzeniem, z kwotą z porozumienia jako wynagrodzeniem podlegającym opodatkowaniu VAT.

Wypłata kwoty z tytułu rozwiązania umowy z winy strony będzie traktowana inaczej – wypłacana kwota, o ile nie będzie karą umową, może stać się odszkodowaniem nie podlegającym pod VAT.

Podstawa: NSA 22.03.2017 r., sygn. akt I FSK 1283/15

Piotr Szulczewski, PIT.pl