Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2015 roku

Iwona Maczalska 14.08.2014 09:00 (aktualizacja: )

Iwona Maczalska

7 sierpnia Minister Finansów podpisał obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywały w 2015 roku.

W drodze obwieszczenia zwaloryzowano maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2013 r., który wyniósł 100,4 (wzrost cen o 0,4 %).

Podatki i opłaty lokalne 2015

Obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 roku wskazuje podwyżkę m.in. podatków dot. pojazdów samochodowych, podatku od nieruchomości, czy opłaty od posiadania psów. Szczegóły dotyczące wzrostu podatków w 2015 roku przedstawia poniższa tabela

Podatki lokalne 2013-2015
Podatek od: Stawka 2013 Stawka 2014 Wzrost 2013/2014 o:Stawka 2015 Wzrost 2014/2015 o:
gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,88 zł 0,89 zł 0,01 zł0,90 zł 0,01 zł
gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,51 zł 4,56 zł 0,05 zł4,58 zł 0,02 zł
gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,45 zł 0,46 zł 0,01 zł0,47 zł 0,01 zł
budynków mieszkalnych 0,73 zł 0,74 zł 0,01 zł0,75 zł 0,01 zł
budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 22,82 zł 23,03 zł 0,21 zł23,13 zł 0,10 zł
budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,65 zł 10,75 zł 0,10 zł10,80 zł 0,05 zł
budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,63 zł 4,68 zł 0,05 zł4,70 zł 0,02 zł
budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,66 zł 7,73 zł 0,07 zł7,77 zł 0,04 zł
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie *** 810,87 zł 818,17 zł 7,3 zł821,45 zł 3,28 zł
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie *** 1.352,74 zł 1.364,92 zł 12,18 zł1370,38 zł 5,45 zł
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton – do 12 ton *** 1.623,28 zł 1.637,89 zł 14,61* zł1644,45 zł 6,56 zł
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton *** 3.097,68 zł 3.125,56 zł 27,88 zł3138,07 zł 12,51 zł
ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton *** 1.893,80 zł 1.910,85 zł 17,05 zł1918,50 zł 7,65 zł
ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie *** 2.394,29 zł 2.415,84 zł 21,55 zł2425,51 zł 9,67 zł
ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton *** 3.097,68 zł 3.125,56 zł 27,88 zł3138,07 zł 12,51 zł
przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego *** 1.623,28 zł 1.637,89 zł 14,61 zł1644,45 zł 6,56 zł
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego do 36 ton włącznie *** 1.893,80 zł 1.910,85 zł 17,05 zł1918,50 zł 7,65 zł
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego powyżej 36 ton *** 2.394,29 zł 2.415,84 zł 21,55 zł2425,51 zł 9,67 zł
autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc 1.893,80 zł 1.910,85 zł 17,05 zł1918,50 zł

7,65 zł

autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc 2.394,29 zł 2.415,84 zł 21,55 zł2425,51 zł

9,67 zł

opłata targowa 757,79 zł 764,62 zł 6,83 zł767,68 zł 3,06 zł
opata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach 2,17 zł 2,19 zł 0,02 zł2,20 zł 0,01 zł
opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej 3,08 zł 3,11 zł 0,03 zł3,13 zł 0,02 zł
opłata uzdrowiskowa 4,26 zł 4,30 zł 0,04 zł4,32 zł 0,02 zł
posiadania psów 119,93 zł 121,01 zł 1,08 zł121,50 zł 0,49 zł

***w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych załącznikiem do ustawy – zmianie uległy również te załączniki i kwoty minimalne podatku

Iwona Maczalska
PIT.pl