Podatek PIT i składki ZUS od prezentów bożonarodzeniowych dla pracowników

Iwona Maczalska 21.11.2014 09:00 (aktualizacja: )

Podatek PIT i składki ZUS od prezentów bożonarodzeniowych dla pracowników

Już w przyszłym miesiącu będziemy obchodzić święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji pracodawcy coraz częściej obdarowują swoich pracowników bonami świątecznymi bądź upominkami pieniężnymi. Czy od takich prezentów należy odciągnąć zaliczkę na podatek PIT i składki ZUS?

Każdy prezent podarowany przez pracodawcę stanowi dla pracownika świadczenie w naturze i jest przychodem ze stosunku pracy. Obowiązek opodatkowania i oskładkowania takich upominków, ewentualnie stosowania zwolnień podatkowych i składkowych, zależy od sposobu finansowania upominków.

 

Prezenty bożonarodzeniowe finansowane ze środków obrotowych firmy

Jeżeli pracodawca zdecyduje się na sfinansowanie przekazanych na rzecz pracowników upominków bożonarodzeniowych ze środków obrotowych firmy wówczas pracownik zobowiązany będzie do opłacenia od uzyskanego świadczenia podatku i to niezależnie od jej wartości. Pracownik nie robi tego jednak samodzielnie. To pracodawca zmniejszy wypłacone wynagrodzenie o kwotę odpowiadającą wysokości zaliczki na podatek od wypłaconego pracownikowi świadczenia rzeczowego.

Prezenty bożonardzeniowe dla pracowników - PIT i ZUS
Źródło: Thinkstock

 

Prezenty bożonarodzeniowe finansowane z ZFŚS

Pracodawca, który utworzył w swoim zakładzie pracy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ma możliwość sfinansowania prezentów korzystając ze środków zgromadzonych na tym funduszu. Wartość prezentu może po stronie pracownika pozostać zwolniona z podatku. Zgodnie bowiem z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość otrzymanych przez pracownika rzeczowych oraz pieniężnych świadczeń sfinansowanych w całości ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub funduszy związków zawodowych zwolniona jest z podatku do kwoty 380 zł rocznie. Oznacza to zatem, że pracownik może otrzymać upominek zwolniony z opodatkowania o wartości nieprzekraczającej 380 zł w danym roku podatkowym. Po przekroczeniu wskazanego limitu konieczne będzie odprowadzenie podatku.

Prezenty z ZFŚS muszą być wydawane zgodnie z regulaminem tego funduszu, a ich przyznawanie oparte o sytuację majątkową i finansową pracownika. Jednocześnie pracodawca powinien sprawdzić, czy przez pozostałą część roku pracownik nie otrzymywał już świadczeń z funduszu. Limit roczny 380 zł, pozwalający na nienaliczanie zaliczki na podatek, jest często wykorzystywany w trakcie roku, a w konsekwencji wartość prezentów świątecznych nie korzysta ze zwolnienia podatkowego.

 

Bony i talony bożonarodzeniowe bez zwolnienia z podatku

Przepisy ustawy o PIT wnoszą pewne ograniczenia związane ze zwolnieniem z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od otrzymanych prezentów. Wyłączają one bowiem z katalogu świadczeń zwolnionych z PIT bony, talony a także inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Oznacza to, że w przeciwieństwie do świadczeń pieniężnych bony lub talony nie mają limitu zwolnienia podatkowego i bez względu na ich wysokość zawsze będą stanowiły podstawę naliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Upominki bożonarodzeniowe a ZUS

Objęcie składkami ZUS prezentów świątecznych uzależnione jest również od formy finansowania przekazanych upominków. Wszystkie świadczenia finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, czy to rzeczowe, czy pieniężne, nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Bez względu na to, czy przekazano pracownikowi talony świąteczne, czy upominek pieniężny będą one zwolnione ze składek ZUS. Jeżeli jednak prezenty zostały zakupione ze środków obrotowych firmy stanowią one podstawę wymiaru składek ZUS.

Iwona Maczalska,
PIT.pl