Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

PIT-WZ i PIT-OP już działa. Ministerstwo Finansów pomaga w rozliczeniach PIT

Piotr Szulczewski 16.03.2017 09:00 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów udostępniło aplikacje do składania wniosków o rozliczenie roczne PIT za podatnika (PIT-WZ) oraz do przekazywania 1% z przychodów emeryta rozliczanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Całość obsługiwana jest przez portal podatkowy Ministerstwa Finansów.

PIT-WZ i PIT-OP za podatnika - PIT-y roczne 2016
Źródło: YAY foto

Podatnicy w dniu 15 marca otrzymali możliwość skorzystania z rozliczeń podatkowych, wykonywanych przy pomocy Ministerstwa Finansów. Na stronie https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/ osoby rozliczające podatek dochodowy za pośrednictwem płatnika mogą po zalogowaniu się wypełnić wniosek o przygotowania PIT za podatnika. Aby ułatwić przygotowanie wniosku Ministerstwo Finansów przygotował instrukcję jego wypełniania: http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5173809/Instrukcja_PIT-WZ.pdf

Wniosek może być złożony:

  • Za pomocą formularza online (portal podatkowy MF),
  • Przy użyciu formularza interaktywnego, udostępnionego przez MF (Należy pobrać formularz interaktywny z Portalu Podatkowego, zakładka e-Deklaracje – Formularze – PIT),
  • Poprzez aplikację e-deklarację desktop MF,
  • Za pomocą systemu teleinformatycznego banków krajowych albo spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

Złożenie PIT-WZ nie wymaga użycia podpisu certyfikowanego, wniosek składany może być przy użyciu danych autoryzacyjnych (tak samo, jak do tej pory przy rozliczaniu deklaracji podatkowych).

Złożenie wniosku PIT-WZ musi zostać potwierdzone statusem 200 i otrzymaniem UPO.

Sporządzone w terminie 5 dni roboczych, nie wcześniej niż 15 marca przez administrację skarbową zeznanie podatkowe PIT-37 jest przygotowane na podstawie danych zawartych w imiennych informacjach o dochodach osób fizycznych, które są sporządzane przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych:

Wniosek PIT-WZ o sporządzenie przez administrację skarbową zeznania podatkowego PIT-37 za rok 2016 można składać wyłącznie drogą elektroniczną w okresie od 15 marca 2017 r. do 18 kwietnia 2017 r.

Piotr Szulczewski, PIT.pl